Aplicare

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități,fără substanţe cu efect de separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafețelor suport

Suprafeţe exterioare:

Tencuielile noi din grupele de mortare PIc, PII şi PIII / Rezistența minimă la compresiune 1 N/mm2 conform DIN EN 998-1:
Înainte de vopsire, tencuielile noi se vor lăsa neprelucrate astfel: grupa mortarelor PI cel puţin 4 săptămâni, grupa mortarelor PII şi PIII minim 2 săptămâni. Suprafaţa cu sinter (lapte de ciment) se înlătură cu produsul Histolith® Fluat.

Tencuieli vechi nevopsite din grupele de mortare PI, PII și PIII/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de 1 N/mm2 şi finisaje pur minerale vechi:
Suprafaţa se curăţă bine. Se înlătură straturile deteriorate. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Kristallin-Fixativ, diluat în proporţie de 2:1 până la 1:1 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport.

Reparaţii ale tencuielilor:
Mortarul de reparaţie trebuie să corespundă tencuieli vechi în felul şi structura acestuia. Suprafaţa reparată trebuie să fie bine legată şi întărită înainte de aplicarea stratului final. Toate suprafeţele reparate se acoperă cu Histolith® Fluat iar ulterior se spală cu apă.

Piatră naturală:
Doar pietrele naturale absorbante sunt potrivite ca strat suport. Se va aplica un strat de probă şi se verifică compatibilitatea vopselei. Suprafaţa se curăţă bine. Se înlătură straturile deteriorate. Înainte de vopsire, pietrele naturale nisipoase se consolidează cu produsul Histolith® Steinfestiger.

Reţineţi:
În cazul pietrelor naturale cu conţinut de substanţe solubile în apă, acestea pot cauza eflorescențe și pete pe suprafața finisajului.

Suprafeţele atacate de mucegai şi alge:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curăţare umedă. După ce se uscă suprafaţa se va aplica produsul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.

Suprafețe interioare: 

Tencuielile noi din grupele de mortare PI, PII şi PIII/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de 1 N/mm2:
Se lasă cel puţin 2-4 săptămâni să se usuce. Suprafaţa cu sinter (lapte de ciment) se înlătură cu produsul Histolith® Fluat.

Tencuieli pe bază de ipsos din grupa de mortare PIV/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de 2 N/mm2:
Pe tencuieli portante: strat de grund cu Histolith® Innengrund. Tencuielile de ipsos de rezistență redusă se întăresc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Tencuielile de ipsos cu strat de sinter pe suprafață se șlefuiesc, se îndepărtează praful și se grunduiesc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. După uscare urmează întotdeauna un strat intermediar de produsul Histolith® Weißgrund.

Plăci de ipsos:
Se îndepărtează prin șlefuire urmele rămase de la șpăcluire. Strat de grund cu produsul produsul Histolith® Innengrund. Masele de șpaclu de ipsos, de rezistență redusă, se întăresc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Ulterior se aplică un strat de Histolith® Weißgrund. În cazul plăcilor cu sonținut de substanțe colorante se aplică un strat de grund cu produsul Caparol Aqua-Sperrgrund (a se respecta Fișa BFS Nr. 12).

Plăci de construcții din ipsos:
Se aplică un strat de Histolith® Weißgrund.

Beton:
Se îndepărtează eventualele urme de soluții de decofrare.

Zugrăveli vechi, mate, pe bază de dispersii:
Suprafaţa se curăţă bine. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Weißgrund.

Straturi de vopsea pe bază de clei:
Se spală bine suprafaţa. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung.

Suprafeţele atacate de mucegai:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curăţare umedă. După ce se uscă suprafaţa se va aplica produsul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.

Mod de aplicare

În funcție de efectul dorit, se folosesc de preferinţă perii, pensule, burete natural sau cârpe.

Construcția straturilor

Produsul se va aplica numai nuanțat. 

Strat lazurat pe piatră naturală:
Strat de bază, strat intermediar şi strat final, diluat în funcție de transparența dorită, cu max. 10 % Histolith® Silikat-Fixativ în amestec 2:1 cu apă.

Straturi decorative de lazură aplicate pe suprafaţa pereţilor (la interior):
Suprafeţele suport minerale puternic sau neuniform absorbante precum şi cele cu suprafaţa nisipoasă: se grunduiesc cu Histolith® Silikat- Fixativ diluat în proporţie de 2:1 până la 1:1 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport. În funcţie de structura dorită, se va folosi Histolith® Strukturgrund sau Histolith® Weißgrund ca strat de bază sau strat intermediar în culoarea albă sau nuanţate în concordanţă cu stratul ulterior de lazură.

Strat final, în funcție de efectul dorit, 1-3 straturi, diluat în funcție de transparența dorită, cu max. 10 % Histolith® Silikat-Fixativ în amestec 2:1 cu apă.

Consum

Cca. 80-100 ml/m2 pe strat pe suprafeţe plane. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 8°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și revopsibil după 12 ore şi rezistent la ploaie după 24 de ore. 
La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curătarea instrumentelor de lucru

Se face cu apă, imediat după utilizare.

Rețineți

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, „ud în ud”. Nu este recomandat pentru suprafeţe orizontale sau înclinate cu acumulări de apă. Nu se aplică sub acţiunea directă a razelor solare, temperaturi înalte, în condiţii de vânt foarte puternic, umiditate extrem de ridicată a aerului, ceață sau pe timp de ploaie. În caz de nevoie se pot folosi plase sau prelate de protecţie pe schele. Atenţie la îngheţul de peste noapte.

Măsuri de protecție:
Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.