Indicații

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz și Histolith® Trass-Sanierputz:
Irită pielea. Există pericolul unor leziuni grave la ochi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inhala praful produsului. Mâinile se spală bine după utilizarea produsului. Se vor utiliza mănuși și ochelari/măști de protecție adecvate. LA CONTACTUL CU OCHII: se spală imediat cu apă, timp de câteva minute. Se îndepărtează lentilele de contact dacă este cazul. Se spală în continuare. În cazul eczemelor sau a iritațiilor pe piele:  se cere ajutorul medicului. 
Hainele contaminate se spală înainte de reutilizare.

Histolith® Feinputz:
Există pericolul unor leziuni grave la ochi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inhala praful produsului. Mâinile se spală bine după utilizarea produsului. Se vor utiliza mănuși și ochelari/măști de protecție adecvate. LA CONTACTUL CU OCHII: se spală imediat cu apă, timp de câteva minute. Se îndepărtează lentilele de contact dacă este cazul. Se spală în continuare. În cazul eczemelor sau a iritațiilor pe piele:  se cere ajutorul medicului.
Hainele contaminate se spală înainte de reutilizare.

Rețineți(valabil la data imprimării)

Se vor respecta normativele DIN 18 550, VOB Capitolul C DIN 18 350 și fișa WTA 2-9-04/D.
Pe sistemul de tencuieli de asanare Histolith® Trass-Sanierputzsystem nu este permisă aplicarea finisajelor etanșe, cum ar fi faianța, tapete de izolare, etc.

Histolith® Feinputz trebuie protejat un finisaj în cazul aplicării la exterior.
Histolith® Feinputz nu poate fi utilizat ca tencuială pentru socluri. Dacă se dorește obținerea unei suprafețe drișcuite pe socluri, se poate utiliza ca tencuială finală produsul Histolith® Renovierspachtel.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile uscate de material se dezafectează ca resturi amestecate, rezultate din demolări sau construcții. 

Giscode

ZP 1

Indicații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro