Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Straturi suport recomandate

Toate straturile suport minerale.
Stratul suport trebuie să fie portant, fix, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe separatoare.
Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale sintetice, se verifică dacă pot fi acoperite, respectiv se efectuează suprafețe de încercare. Rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie de min. 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată trebuie să fie de cel puţin 1,0 N/mm2.

Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului:
Beton şi şapele de ciment: max. 4% greutate
Şape anhidride: max.0,5%greutate
Şape magnezite: 2-4 % greutate               
Şapă de xilolit: 4-8 % greutate

Trebuie exclusă apariţia umidităţii ascendente. În cazul şapelor anhidride şi magnezite, hidroizolația este obligatorie. Şapele de asfalt tare trebuie să corespundă clasei de duritate IC 10 sau 15 şi nu este admisă deformarea lor sub acţiunea temperaturilor şi solicitărilor mecanice date.
Suportul trebuie pregătit prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. Straturile vechi-neaderente monocomponente şi bicomponente se îndepărtează de regulă.
Suprafeţele sticloase şi cele bicomponente, se curăţă, se şlefuiesc, respectiv se sablează până când se obţine o suprafață mată sau se grunduiesc cu Disbon 481 EP-Uniprimer. Golurile, defectele din stratul suport se repară cu Disbocret®-PCC-Mörtel sau Disboxid EP-Mörtel.

Pregătirea materialului

Se adaugă întăritorul la masa de bază. Se omogenizează bine cu un malaxor la viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la obţinerea unui amestec omogen, fără dungi. Se toarnă într-un alt recipient şi se omogenizează din nou.

Construcția straturilor

Strat de grundȘape din asfalt tare:
Se grunduiesc pentru umplerea porilor cu Disbothan 429 PU-Decksiegel AS cu ajutorul unui întinzător sau raclete din cauciuc tare. Consum*:
Disbothan 429 PU-Decksiegel AS: cca. 500-1.000 g/m2
Stratul proaspăt de grund se presară pe întreaga suprafaţă cu Disboxid 942 Mischquarz. Consum*:
Disboxid 942 Mischquarz: cca. 1.500-2.000 g/m2Masă de șpaclu (dacă se impune)
După aplicarea stratului de grund, suprafețele rugoase, poroase se egalizează suplimentar cu o masă de şpaclu. Consum*:
Disbothan 429 PU-Decksiegel AS: cca. 1,200 g/m2
Disboxid 942 Mischquarz cca. 600 g/m2 Stratul proaspăt din masă de şpaclu se presară pe întreaga suprafaţă cu Disboxid 942 Mischquarz. Consum*:
Disboxid 942 Mischquarz cca. 1.500-2.000 g/m2 În funcţie de solicitări pot fi utilizate alternativ Disbothan 436 PU-Decksiegel. Pentru informaţii detaliate vezi fişa tehnică a produsului Disbothan 436 PU-Decksiegel. Strat suport mineral
Se grunduiesc pentru umplerea porilor cu Disboxid 462 EP-Siegel cu ajutorul unui întinzător sau raclete din cauciuc tare. Consum:
Disboxid 462 EP-Siegel: cca. 200–400 g/m2 Dacă se dorește/impune, stratul de grund proaspăt se presară. Daca nu se presară, stratul de grund proaspăt va trebuii acoperit în cel mult 3 zile cu Disboxid 471 AS-Grund. Masă de șpaclu (dacă se impune)
După aplicarea stratului de grund, suprafețele rugoase, poroase se egalizează suplimentar cu o masă de şpaclu. Consum*:
Disboxid 462 EP-Siegel cca. 660 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarz cca. 1000 g/mm/m2 Stratul proaspăt din masă de şpaclu se presară pe întreaga suprafaţă cu Disboxid 942 Mischquarz. Consum*:
Disboxid 942 Mischquarz cca. 1.500-2.000 g/m2 În funcţie de solicitări pot fi utilizate alternativ
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 463 EP-Grund SR Pentru informaţii detaliate vezi fişele tehnice individuale ale produselor. Montajul contactelor de împământare

Pe stratul întărit de grund se lipeşte banda de cupru Disbon 973 Kupferband (lungime cca. 50 cm) - pe perimetrul pereţilor (vezi schița), cu distanţa maximă dintre benzi de 20 m. Se vor monta minim 2 conexiuni la împământare. În acest scop se vor utiliza punctele de contact din setul de conexiuni Disboxid 975 Leitset. Suprafeţele separate prin rosturi se vor conecta separat la împământare. În cazul suprafeţelor foarte mari și continue, trebuie respectată distanţa maximă dintre benzile de cupru (≤ 20 m), prin montarea de conexiuni suplimentare la împământare. După lipire, suprafaţa benzilor de cupru se curăţă cu o cârpă îmbibată cu Disboxid 419 Verdünner. După aplicarea straturilor de acoperire, benzile de cupru se conectează la împământare.


Schiţa de bază a conexiunilor de împământare:         1=Disbon 973 Kupferband
2=Liţă din cupru (4 mm2) pentru conectarea la împământare (conductor inelar)

Strat conductiv intermediar
Peste stratul de grund se aplică cu rola un strat conductiv din produsul Disboxid 471 AS-Grund. După uscarea acestui strat conductiv dar înainte de aplicarea stratului final, trebuie efectuat o verificare a conductivităţii. Rezistenţa de conductivitate la împământare nu are voie să fie peste valoare de 5x104 Ω. Distanţa dintre electrodul de măsurare şi conexiunea la împământare trebuie să fie între 8 și 10 m. În cazul în care rezistenţa este prea mare, se vor monta conexiuni suplimentare la împământare.

Consum*: Disboxid 471 AS-Grund cca. 100 g/m2

Indicaţie: Se va asigura o ventilaţie și aerisire adecvată pe durata aplicării şi întăririi produsului.

Strat final de acoperire

Strat autonivelant conductiv cu suprafaţă netedă
Se toarnă Disbothan 429 PU-Decksiegel AS pe suprafaţa pardoselii şi se întinde uniform cu ajutorul unei raclete dințată din cauciuc dur (dinţi triunghiulari de cca. 4 mm)**. Ulterior se întoarce racleta şi se trage peste stratul proaspăt cu partea netedă. Se va elimina neapărat după 10 minute aerul cu ajutorul unei role cu ţepi pentru orientarea fibrelor de carbon.

Consum*: Disbothan 429 PU-Decksiegel AS: cca.2,5 kg /m2 (cca. 1,5 mm grosimea stratului)

Indicaţie: Nu este permisă depăşirea consumul max. de 3 kg/m2, în caz contrar nu mai este asigurat conductivitatea electrică a stratului. Nu este permisă presărarea cu nisip de quarţ a produsului Disbothan 429 PU-Decksiegel AS (cu excepţia stratului de grund sau a masei de şpaclu). Stratul final poate fi aplicat numai printr-o singură etapă de lucru. În cazul reparaţiilor sau a prelucrărilor suplimentare este necesară aplicarea unui strat intermediar de Disboxid 471 AS-Grund, inclusiv şi împământarea. e aderenţă pe suport.

*   Consumurile exacte se determină pe baza mostrelor aplicate.
** În acest caz este vorba de o recomandare. Mărimea dinților depinde de rezistența la uzură a racletei, temperatură, densitatea și proprietățile stratului suport.

Timpul de aşteptare între aplicarea stratului de grund de Disboxid 462 EP-Siegel şi stratul intermediar conductiv trebuie să fie de min. 12 ore şi max. 3 zile. În cazul utilizării produsului Disbothan 429 PU-Decksiegel AS ca și strat de grund, timpul de așteptare va fi de min. 16 ore şi max. 24 ore.

Timpii de așteptare

Timpii specificați mai sus sunt valabile și în cazul aplicării maselor de șpaclu. Între stratul intermediar și stratul final, timpul de așteptare va fi de minim 16 ore, dar nu mai mult de 48 de ore. Timpii specificați sunt valabile în cazul unei temperaturi de 20oC.

Temperatura de prelucrare

  • Disboxid 462 EP-Siegel, Disboxid 471 AS-Grund:
    Temperatura materialului, stratului suport şi a aerului trebuie să fie de min. +10°C şi max. +30°C.
  • Disbothan 429 PU-Decksiegel AS:
    Temperatura materialului, stratului suport şi a aerului trebuie să fie de min. +5°C şi max. +30°C.
Umiditatea relativă a aerului nu are voie să depăşească 80%. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna cu 3°C mai mare decât temperatura punctului de rouă.

Uscarea/Timpul de uscare

Poate fi mers peste după cca. 16 ore la +20°C şi 60% umiditate relativă a aerului; poate fi solicitat mecanic după cca. 3 zile şi este solidificat integral după cca. 7 zile. Temperaturile mai scăzute prelungesc procesul de uscare.  Pe durata întăririi (cca. 16 ore la temperatura de +20°C), se va proteja suprafaţa de umiditate, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Curățarea instrumentelor de lucru

Instrumentelor de lucru se curăţă imediat după utilizare sau în cazul pauzelor mai lungi de lucru, cu substanțele adecvate (vezi tabel)

Produs

Soluţie

Disbothan 429  PU-Decksiegel AS

Disbocolor 499 Verdünner

Disboxid 462  EP-Siegel

Disboxid 419 Verdünner

Disboxid 471  AS-Grund

Apă sau apă caldă cu săpun