Aplicare

Straturi suport recomandate

Toate straturile suport minerale. Stratul suportul trebuie să fie portant, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe cu efect separator.
Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale sintetice, se verifică dacă pot fi acoperite sau se aplică suprafețe de testare.
Rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie ≥1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2.
Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului:
Beton şi şapele de ciment : max. 4% greutate
Şape anhidride: max. 0,5 % greutate
Șape magnezite: 2-4 % greutate
Șape pe bază de clorură-, sau oxid de magneziu: 4-8 % greutate
Trebuie exclusă umiditatea ascendentă, la șapele anhidride și cele magnezite este necesară neapărat etanșarea șapei față de sol.

Pregătirea suprafetelor suport

Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. Straturile vechi monocomponente şi cele bicomponente neaderente se îndepărtează.
Finisajele epoxidice rigide se curăță bine, se şlefuiesc, respectiv se sablează până când se obţine o suprafaţă mată. Alternativ se șlefuiește suprafața cu o pâslă abrazivă până la obținerea unui aspect mat și se grunduiește cu Disbon 481 EP-Uniprimer. Golurile, defectele din suprafaţă se repară cu mortarele din gama Disbocret®-PCC, sau cu mortarele epoxidice din gama Disboxid.

Modul de preparare

Masa de bază se amestecă și se adaugă întăritorul. Se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la obţinerea unei nuanţe omogene, fără dungi. Se toarnă într-un alt recipient curat şi se omogenizează din nou. Materialul se omogenizează în mod repetat în cazul timpilor de așteptare mai lungi.

Raport de amestec

Masă de bază : Întăritor = 2 : 1 părți greutate.

Procedeul de aplicare

Se aplică cu fier de glet și rolă de structurare rezistentă la solvenți.

Compozitia straturilor

Strat de grund:
Straturile suport minerale se grunduiesc cu Disboxid 420 E.MI Primer pentru umplerea porilor. În acest sens produsul se va aplica cu o racletă netedă, din cauciuc și se finisează în cruce cu o rolă.
Consum*:
Disboxid 420 E.MI Primer ca. 300-400 g/m2
Stratul de grund proaspăt aplicat trebuie acoperit în termen de 24 de ore cu o masă de șpaclu sau cu produsul Disboxid 471 AS-Grund.

Masă de șpaclu (dacă se impune)
Straturile suport rugoase, poroase se netezesc/egalizează cu o masă de şpaclu aplicată cu racleta.
Consum*:
Disboxid 420 E.MI Primer cca. 660 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarz cca. 1.000 g/mm/m2
În funcţie de cerinţe, pentru stratul de grund, alternativ pot fi utilizate și produsele
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 461 EP-Filler
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Pentru informaţii detaliate se vor consulta fișele tehnice aferente.
În cazul utilizării produsului Disboxid 420 E.MI Primer, stratul de grund trebuie acoperit în max. 24 de ore după aplicare, în caz contrar, suprafața va trebui șlefuită. La celelalte grunduri, trebuie respectate timpii de aşteptare menţionate în fişele tehnice ale produselor. În cazul nuanțelor deschise sau cu o capacitate de acoperire slabă, stratul de grund sau stratul de masă de șpaclu poate fi nuanțată în nuanța finală pentru a mări gradul de acoperire.  În cazul utilizării produselor Disboxid 460 EP-Ground și Disboxid 461 EP-Filler, sistemul nu mai dispune de certificare AgBB.

În caz de utilizare a produsului în cadrul sistemului conductiv:
Montajul conexiunilor la împământare
Pe stratul de grund întărit se lipeşte banda de cupru Disbon 973 Kupferband (lungime cca. 50 cm) - pe perimetrul pereţilor (vezi schița), cu distanţa maximă dintre benzi de 20 m. Se vor monta minim 2 conexiuni la împământare. În acest scop se vor utiliza punctele de contact din setul de conexiuni Disboxid 975 Leitset.
Suprafeţele separate prin rosturi se vor conecta separat la împământare. În cazul suprafeţelor foarte mari și continue, trebuie respectată distanţa maximă dintre benzile de cupru (≤ 20 m), prin montarea de conexiuni suplimentare la împământare pe stâlpi, sau alte elemente de construcții. După lipire, suprafaţa benzilor de cupru se curăţă cu o cârpă îmbibată cu solventul Disboxid 419 Verdünner. După aplicarea finisajelor, benzile de cupru se conectează la împământare de către un electrician.

Planul conexiunilor la împământare:

1. Disbon 973 Kupferband
2. Fir de cupru cu secțiune de 4 mm2 pentru conexiunea la împământare (centură de împământare)

Strat intermediar conductiv:
Se aplică cu ajutorul unei role un strat intermediar conductiv cu Disboxid 471 AS-Grund respectiv Disboxid 5022 WHG-Leitschicht pe stratul de grund/masă de șpaclu. Se va efectua verificarea conductivității după întărirea stratului intermediar și înainte de aplicarea stratului final. Rezistența la împământare trebuie să fie sub 5 x 104 Ohm. Distanța dintre electroda de măsurare și conexiune la împământare trebuie să fie între 8 și 10 m. Dacă se depășește această limită, se impune montajul unor conexiuni suplimentare la împământare.
Consum*:
Disboxid 471 AS-Grund ca. 100 g/m2, sau
Disboxid 5022 WHG-Leitschicht cca. 120 g/m2

Rețineți: Se va asigura o ventilație adecvată pe durata aplicării și întăririi produselor. Stratul final se aplică numai într-un singur strat. În cazul reparaţiilor sau a finisărilor suplimentare, este necesară aplicarea unui strat intermediar de Disboxid 471 AS-Grund, sau Disboxid 5022 WHG-Leitschicht inclusiv şi împământare (bandă de cupru nouă).

Strat final (R10)
Peste stratul de grund/masă de șpaclu sau peste stratul conductiv Disboxid 471 AS-Grund se aplică un strat subţire de Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht cu ajutorul fierului de glet din oţel inoxidabil şi se întinde la mărimea granulei. Ulterior se prelucrează în cruce cu o rolă Moltopren (diametrul porilor cca. 2 mm.). Stratul proaspăt aplicat poate fi accesat în acest sens cu pantofi cu cuie. Rola se curăță din când în când pe suprafeţe curate/neacoperite. În cazul acoperirii suprafeţelor mai mari, rola se schimbă după cca. 100 m2.
Consum*:
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht cca. 600 g/m²

Strat final (R11)
Pentru atingerea clasei antiderapante R11, înainte de prelucrarea cu rola, pe suprafața proaspăt aplicată se va sufla cu cca. 80g/m2 carbură de siliciu de granulație de 0,5-1,0 mm, după care se va continua prelucrare precum descrierii de la punctul anterior.
Consum*:
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht cca. 600 g/m²
Carbură de siliciu granulație 0,5-1,0 mm cca. 80 g/m²
* Consumul exact se determină prin aplicarea unor suprafețe de mostră.

Consum 

Strat de grund

cca. 300-400 g/m2

Masă de şpaclu

Disboxid 420 E.MI Primer

Disboxid 942 Mischquarz

 

cca. 660 g/mm/m2

cca. 1.000 g/mm/m2

Strat conductiv (la sistemul conductiv)

Disboxid 471 AS-Grund, sau

Disboxid 5022 WHG-Leitschicht

 

cca. 100 g/ m2

cca. 120 g/ m2

Strat final antiderapant (R10)

Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht

 

cca. 600 g/m2

Strat final antiderapant (R11)

Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht

Carbură de siliciu 0,5-1,0 mm

 

cca. 600 g/m2

cca. 80 g/m2

Durata de prelucrabilitate

Cca. 40 min. la temperatura de +20°C şi 60% umiditatea relativă a aerului.
Temperaturile mai mari scurtează, temperaturile mai mici prelungesc durata de prelucrabilitate.
Rețineți: Din cauza timpului de găleată de durată scurtă, materialul se prelucrează cât mai repede și continuu pentru evitarea adăugirilor vizibile.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, stratului suport şi a aerului:
Min. +10°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă. 

Timpi de așteptare

Timpii de aşteptare între stratul de grund Disboxid 420 E.MI Primer și următorul strat trebuie să fie de min. 12 şi max. 24 ore; între Disboxid 471 AS-Grund și stratul final min. 16 şi max. 2 zile. Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai mari şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai scăzute.   

Uscarea/Timpul de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul prelucrării) și revopsit după cca. 1 zi și poate fi solicitat mecanic și chimic după cca. 7 zile.
Pe durata întăririi (cca. 24 de ore la +20°C) suprafața se va proteja împotriva umidității, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu soluția adecvată (a se consulta tabelul de mai jos).

Produs

Soluție de curățare

Disboxid 420 E.MI Primer

Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht

Disboxid 419 Verdünner

Disboxid 471 AS-Grund, sau

Disboxid 5022 WHG-Leitschicht

Apă, sau apă caldă și săpun