Aplicare

Suporturi recomandate

Șape de beton și de ciment.
Stratul suportul trebuie să fie portant, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe cu efect separator.
Rezistența al compresiune a stratului suport trebuie să fie > 25 N/mm2.
Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale sintetice, se verifică dacă pot fi acoperite sau se aplică suprafețe de testare.
Rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie în medie ≥ 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2. Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului:
Beton şi şapele de ciment : max. 4% greutate (metoda CM)
Metodele de verificare pentru valorile prezentate conform DAfStb, Directiva pentru Reparații Capitolul 3.
În cazul în care există posibilitatea apariției umidității ascendente, grunduirea trebuie efectuată neapărat cu produsul Disboxid 420 E.MI Primer, respectiv Disboxid 462 EP-Siegel Neu.
În această situație, rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi finisată, trebuie să fie în medie ≥ 2,0 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,5 N/mm2.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. Gradul de curățare/îndepărtare a straturilor neaderente depinde de presiunea de lucru și de tipul și cantitatea materialului abraziv aplicat. Șlefuirea este permisă numai pe zone reduse, la margini, excepție fiind frezarea cu cap diamantat.
Se va ține cont de fișa de lucru DEB a KH-0/U și de fișa de lucru DEB KH3* de asemenea de Tabelul 2.5 din Directiva Protecția și Reparația Construcțiilor din Beton, Cap. 2 a “Comitetului German pentru beton armat”.
Finisajele epoxidice rigide se curăță bine, se şlefuiesc, respectiv se sablează până când se obţine o suprafaţă mată, fără urme de soluții de întreținere, sau alte substanțe.
Golurile, defectele din suprafaţă se repară cu mortarele din gama Disbocret®-PCC, sau cu mortarele epoxidice din gama Disboxid.
Materialele siliconice nu pot fi utilizate înainte și pe durata aplicării materialului, în caz contrar acestea vor influența negativ calitate suprafețelor obținute.
* Asociația Federală Șape și Finisaje, 53842 Troisdorf-Oberlar, Germania.

Modul de preparare

Masa de bază se amestecă și se adaugă întăritorul. Se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la obţinerea unei nuanţe omogene, fără dungi. Se toarnă într-un alt recipient curat şi se omogenizează din nou. Nu se va aplica direct din ambalajul în care s-a livrat produsul. Procesul de întărire are loc prin reacția de poliadiție, din acest motiv trebuie neapărat respectat raportul de amestec.
Opțional, pentru accelerarea întăririi respectiv pentru reducerea timpilor de așteptare, la întăritor se poate adăuga produsul Disboxid 903 EP-Rapid în cantitatea corespunzătoare (raportată la greutatea totală: masa de bază + întăritor), după care se omogenizează foarte bine. Doar după această etapă, produsul rezultat se va adăuga la masa de bază. Utilizarea acceleratorului Disboxid 903 EP-Rapid crește tendența de îngălbenire, nerespectarea valorilor maxime indicate poate duce la obținerea unor finisaje casante și la formare de carbamidă.

Raport de amestec

Masa de bază : Întăritor = 4 : 1 părţi greutate

Procedeul de aplicare

În funcţie de destinaţie, poate fi aplicată cu rola cu lungime scurtă sau medie a firului, cu fierul de glet sau racletă corespunzătoare (ex. racletă din cauciuc dur, cu dinți).

Rețineți: La aplicarea cu ajutorul unei raclete cu dinți, dimensiunea dinților nu garantează în mod automat respectarea consumurilor date.

 

Rețineți: Pentru compoziția straturilor la sistemele OS 8, vă rugăm să consultați fișele de sistem aferente.

Compoziția straturilor

Strat de grund
Straturile suport minerale se grunduiesc cu Disboxid 62 EP-Siegel Neu pentru umplerea porilor. Straturile suport rugoase, poroase se netezesc/egalizează cu o masă de şpaclu (grund amestecat cu nisip de cuarț) aplicată cu racleta.
În funcţie de cerinţe, pentru stratul de grund, alternativ pot fi utilizate și produsele
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 461 EP-Filler
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Pentru informaţii detaliate se vor consulta fișele tehnice aferente.

Acoperire finală

Strat roluit
Suprafață netedă:
Se aplică uniform Disboxid 464 EP-Decksiegel pe stratul de grund nepresărat, cu ajutorul unei role cu lungimea medie a firului. În funcţie de rezistența şi grosimea cerută a stratului, este necesară aplicarea a 1-2 straturi. Grosimea mărită a stratului poate fi obţinută şi printr-o singură aplicare. În acest sens se toarnă materialul pe suprafață, se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete din cauciuc dur, şi se roluieşte suplimentar cu ajutorul unei role cu lungimea medie a firului, prin mişcări în cruce.

Suprafață antiderapantă:
Peste suprafaţa grunduită și presărată cu Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm) sau Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7 - 1,2 mm) se toarnă Disboxid 464 EP-Decksiegel, se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete din cauciuc dur şi se roluieşte suplimentar cu ajutorul unei role cu lungimea medie a firului, prin mişcări în cruce.

Strat autonivelant cu suprafață netedă
Pe stratul de grund presărat cu Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm), se toarnă Disboxid 464 EP-Decksiegel şi se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete dințate din cauciuc dur. Se întoarce racleta şi se întinde suprafaţa cu partea netedă a acestuia. După un timp de aşteptare de cca. 10 minute, se aeriseşte stratul autonivelant, cu ajutorul unei role cu ţepi.

Mortar autonivelant cu suprafață netedă
După introducerea materialului într-un alt recipient (după omogenizare), se adaugă 50% greutate Disboxid 942 Mischquarz (0,1 - 0,4 mm) în timpul funcţionării mixerului. Mortarul autonivelant astfel obţinut se toarnă pe suprafaţa grunduită şi presărată cu Disboxid 942 Mischquarz şi se prelucrează conform descrierii de la „Strat autonivelant cu suprafață netedă”.

Rețineți: În cazul nuanţelor speciale trebuie controlată cantitatea de nisip care poate fi introdusă în amestec, deoarece aceasta poate să fie mai puţin de 50%, în funcţie de nuanţa aleasă.

Adaosul neuniform de nisip, sau granulometria diferită a acestuia poate modifica nuanța suprafeței.

Strat presărat
După introducerea materialului într-un alt recipient (după omogenizare), se adaugă 30% greutate Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm) în timpul funcţionării mixerului. Mortarul astfel obţinut se toarnă pe suprafaţa deja grunduită şi presărată cu Disboxid 942 Mischquarz şi se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete din cauciuc dur, cu dinți. Suprafaţa proaspătă se presară cu Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm) sau Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7 - 1,2 mm). După întărirea stratului presărat, surplusul de nisip se îndepărtează cu o mătură. Ulterior se finisează stratul presărat.

Suprafață netedă:
Pe stratul presărat se toarnă un mortar autonivelant, rezultat din
Disboxid 464 EP-Decksiegel: 100% greutate
Disboxid 942 Mischquarz: 50% greutate
şi se distribuie uniform cu ajutorul unui fier de glet neted sau cu o racletă dințată din cauciuc dur. Ulterior se elimină aerul din strat cu ajutorul unei role cu ţepi.

Suprafață antiderapantă:
Se aplică un strat cu ajutorul unei role, conform descrierii de mai sus.

Consum

Strat roluit

Suprafață netedă

cca. 250 g/m2/strat

Suprafață antiderapantă

cca. 450 - 900 g/m2

Strat autonivelant cu suprafață netedă

Cca. 1 mm grosime (racletă cu dinți triunghiulari de 3 mm)*

cca. 1,5 kg/m2

Cca. 1,5 mm grosime (racletă cu dinți triunghiulari de 4 mm)*

cca. 2,3 kg/m2

Mortar autonivelant cu suprafață netedă

Cca. 2 mm grosime (racletă cu dinți triunghiulari de 5 mm)*

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Disboxid 942 Mischquarz

cca. 2,2 kg/m2

cca. 1,1 kg/m2

Cca. 3 mm grosime (racletă cu dinți triunghiulari de 7 mm)*

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Disboxid 942 Mischquarz

cca. 3,3 kg/m2

cca. 1,7 kg/m2

Cca. 4 mm grosime (racletă cu dinți triunghiulari de 9 mm)*

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Disboxid 942 Mischquarz

cca. 4,4 kg/m2

cca. 2,2 kg/m2

Strat presărat

Mortar presărat

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Disboxid 943 Einstreuquarz

cca. 2,1 kg/m2

cca. 0,7 kg/m2

Presărare

Disboxid 943 Einstreuquarz

sau

Disboxid 944 Einstreuquarz

 

cca. 4 – 4,5 kg/m2

Suprafață netedă

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Disboxid 942 Mischquarz

cca. 1,6 kg/m2

cca. 0,8 kg/m2

Suprafață antiderapantă

Disboxid 464 EP-Decksiegel

cca. 500 - 900 g/m2

* Aceste date sunt nişte valori orientative. Mărimea dinţilor depinde de rezistenţa la uzură a racletei, temperatura, gradul de umplere şi proprietăţile stratului suport. Consumul stratului final, aplicat pe suprafeţe presărate, poate varia în funcţie de temperatură, tipul de aplicare, uneltele utilizate şi materialele de presărare. Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la faţa locului.

Durata de prelucrabilitate

Cca. 45 min. la temperatura de +20°C şi 60% umiditatea relativă a aerului. La utilizarea acceleratorului Disboxid 903 EP-Rapid, timpul de găleată se scurtează până la 25 de minute. Temperaturile mai mari scurtează, temperaturile mai mici prelungesc durata de prelucrabilitate.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, stratului suport şi a aerului:
Min. +10°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă. 

Timpii de așteptare

Timpii de aşteptare între straturi trebuie să fie de min. 18 şi max. 24 ore la o temperatură de +20°C. La depășirea timpilor de așteptare, se impune șlefuirea suprafeței anterior aplicate, în cazul în care aceasta nu a fost presărată cu nisip. La utilizarea acceleratorului Disboxid 903 EP-Rapid se recomandă întotdeauna presărarea suprafeței (dacă următorul strat nu se aplică în același zi, după max. 12 de ore).

Timpi de așteptare la utilizarea acceleratorului Disboxid 903 EP-Rapid

Ambalaj Disboxid 464 EP-Decksiegel

Nr. ambalaje la 0,5 L de Disboxid 903 EP-Rapid

La +10°C

La +20°C

30 kg

-

36 ore

18 ore

30 kg

1 ambalaj

22 ore

9 ore

30 kg

2 ambalaje

15 ore

5,5 ore 

Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai mari şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai scăzute.
Pe durata întăririi suprafața se va proteja împotriva umidității, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Uscarea/Timpul de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul prelucrării) și revopsit după cca. 18 ore și poate fi solicitat mecanic și chimic după cca. 7 zile. Temperaturile reduse prelungesc timpii de uscare.
Temperaturile ridicate, respectiv utilizarea acceleratorului Disboxid 903 EP-Rapid scurtează timpii de uscare.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu Disboxid 419 Verdünner.