Indicații

Avize

1-1169     Verificarea comportamentului în caz de incendiu cf. DIN EN 13501 Bfl-s1

MPA, Braunschweig

1-1176     Evaluare din p. d. v. al directivelor alimentare

                Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

1-1185     Verificarea calităţilor antiderapante R12 V6 (presărat cu nisip de quarţ 0,3-0,8 mm)

                Institutul sindicatului profesional St. Augustin

1-1186     Verificarea calităţilor antiderapante R12 V4

                Institutul sindicatului profesional St. Augustin

1-1187     Verificarea calităţilor antiderapante R12 V6 (presărat cu nisip de quarţ 0,6-1,2 mm)

                Institutul sindicatului profesional St. Augustin

1-1188     Verificarea calităţilor antiderapante R12 V8

                Institutul sindicatului profesional St. Augustin

Curăţare şi întreţinere

Se vor respecta indicaţiile generale privind curăţarea şi întreţinerea pardoselilor Disbon. Recomandările de întreţinere, specifice fiecărui produs în parte, sunt disponibile la serviciul suport tehnic.

Indicaţii de pericol şi sfaturi de securitate (valabil la data imprimării).

Produs destinat numai aplicării profesionale.

Masa de bază: Inflamabil. Este iritant în cazul contactului cu ochii sau pielea. Este posibilă formarea sensibilităţii în urma contactului repetat cu pielea. Are efect toxic asupra organismelor acvatice, poate avea efect dăunător pe termen lung în cazul deversării în ape. Se va depozita ferit de surse de foc – fumatul interzis. Se va evita inhalarea vaporilor produsului. Se va evita contactul cu pielea. La contactul cu ochii se va spăla imediat cu multă apă şi se cere sfatul medicului. În cazul contactului cu pielea se spală bine cu multă apă şi săpun. A nu se deversa în canalizare, ape sau sol. Se va purta echipament corespunzător de protecţie (mănuşi, ochelari şi mască de protecţie) la aplicarea produsului. În cazul ventilării insuficiente se va utiliza aparat de protecţie respiratorie. A se utiliza numai în zone bine aerisite. Conţine legături epoxidice. A se respecta indicaţiile producătorului (vezi fişa tehnică de securitate).

Întăritor: Nociv în cazul inhalării, ingerării şi la contactul cu pielea. Poate cauza iritaţii. Este posibilă formarea sensibilităţii în urma contactului repetat cu pielea. Se depozitează bine etanşat, inaccesibil copiilor. La contactul cu ochii se va spăla imediat cu multă apă şi se cere sfatul medicului. Se va purta echipament corespunzător de protecţie (mănuşi, ochelari şi mască de protecţie) la aplicarea produsului. În caz de accident sau al deteriorării stării de sănătate, se va cere imediat ajutorul medicului (se va arăta eticheta dacă este posibil). Produsul se utilizaeză numai în zone bine aerisite.

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare.
Resturile de material: masa de bază se amestecă cu întăritorul, se lasă să se întărească şi se dezafectează ca resturi de vopsele.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV al acestui produs (categoria A/j)

550 g/l (2007) / 500 g/l (2010).
Acest produs conţine max. 320 g/l COV.

Cod de dezafeczare

RE 1

Indicaţii suplimentare

Vezi fişa tehnică de securitate.
La prelucrarea materialului trebuiesc respectate indicaţiile de prelucrare Disbon pentru protecţia clădirilor.

Marcajul CE

Normativul DIN EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerinţe” (ianuarie 2003) stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la acoperire podelelor interioare. Această normă conţine şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice.

Produsele ce corespund normei amintite mai sus, vor dispune de marcajul CE. Marcajul se va aplica atât pe ambalaj cât şi pe fişa aferentă de marcaj CE, ce poate fi accesată pe internet pe adresa www.caparol.de

Suport tehnic

În acest document nu pot fi prezentate toate suporturile şi acoperirile întâlnite în practică. În cazul în care se prelucrează straturi suport, care nu sunt prezentate în această fişă tehnică, este necesară să luaţi legătura cu departamentul tehnic. Vă stăm la dispoziţie să vă ajutăm cu sfaturi detaliate şi specifice cazului Dvs. individual.

Serviciul suport clienţi

Tel.: 0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro