Aplicare

Straturi suport corespunzătoare

Toate suporturile minerale. Suportul trebuie să fie portant, fix, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe separatoare.
Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale plastice, se verifică dacă pot fi acoperite, sau se efectuează suprefeţe de încercare.
Rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie ≥1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2.
Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului:

Beton şi şapele de ciment: max. 4% greutate
Şape anhidride: max. 0,5%greutate
Şapâe magnezite: 2-4 % greutate
Şapă de xilolit: 4-8 % greutate

Trebuie exclusă posibilitatea apariţiei umidităţii ascendente în cazul suporturilor de şape anhidride şi magnezite, este obligatorie efectuarea hidroizolaţiilor faţă de sol. 

Pregătirea stratului suport

Suportul trebuie pregătit prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. În golurile, defectele din suprafaţă se introduce Disbocret®-PCC-Mörtel şi se nivelează ulterior suprafaţa obţinută.

Pregătirea materialului

Se introduce întăritorul în masa de bază. Se omogenizează bine cu un malaxor la viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la obţinerea unei nuanţe omogene. Se toarnă într-un alt recipient şi se omogenizează din nou.

Raport de amestec

Masa de bază : Întăritor = 2 : 1 părţi greutate.

Durata de prelucrabilitate

Cca. 20 min. la temperatura de +20°C şi umiditatea relativă a aerului de 60%. Temperaturile mai mari scurtează, temperaturile mai mici prelungesc durata de prelucrabilitate.

Procedeul de aplicare

Produsul poate fi aplicat cu racletă din cauciuc, bidinea, rolă cu lungime medie a părului sau fier de glet.

Construcţia straturilor

1. Strat de grund:

Se toarnă materialul omogenizat pe suprafaţă şi se distribuie uniform cu ajutorul racletei din cauciuc. Se prelucrează ulterior cu o rolă cu lungime medie a părului, sau cu o bidinea, pentru evitarea apariţiei zonelor lucioase. În cazul suporturilor slab absorbante produsul poate fi diluat cu max. 15% greutate Disboxid 419 Verdünner. În acest caz trebuie asigurată o aerisire suficientă. Stratul de grund proaspăt se presară cu nisip după nevoie.
Suprafeţele antiderapante aplicate cu rola şi straturile de mortare se presară cu Disboxid 943/944 Einstreuquarz.
Pentru straturile autonivelante aplicate prin şpăcluire, grundul se presară cu Disboxid 942 Mischquarz.
Stratul de grund nepresărat trebuie să fie acoperit după 8-24 ore de la aplicare.

2. Sigilare:

Se aplică materialul în 1-2 etape de lucru conform descrierii de la punctul 1. Pentru obţinerea suprafeţelor antiderapante se presară primul strat proaspăt cu Disboxid 943/944 Einstreuquarz sau alte materiale adecvate ca de ex. Durop, aşchii de granit sau carbură de siliciu, în funcţie de rugozitatea dorită a suprafeţei.

3. Masă de şpaclu:

Suporturi uniforme, uşor rugoase:

Se realizează masa de şpaclu din:

Disboxid 463 EP-Grund SR: 1 parte greutate
Disboxid 942 Mischquarz: 1 parte greutate

Suporturi neuniforme, rugoase:

Se realizează masa de şpaclu din:

Disboxid 463 EP-Grund SR: 1 parte greutate
Nisip de quarţ: 1 parte greutate
(Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz amestecat 1 : 1)

Se toarnă masa de şpaclu pe suprafaţa grunduită. Se distribuie uniform cu fierul de glet. Ulterior se elimină aerul cu ajutorul rolei cu ţepi. Stratul de şpaclu se presară în funcţie de necesitate.
Suporturile foarte poroase şi rugoase se grunduiesc cu Disboxid 463 EP-Grund SR înainte de aplicarea stratului din masă de şpaclu.

4. Strat de mortar:

Suprafaţa de pardoseală se grunduieşte conform descrierilor de la punctul 1.

Se realizează stratul de mortar din:

Disboxid 463 EP-Grund SR: 1 parte greutate
Disboxid 946 Mörtelquarz: 10 părţi greutate

Mörtelquarz se introduce într-un mixer şi liantul amestecat se introduce în mixer în timpul funcţionării acestuia şi se omogenizează timp de 3 minute.
Mortarul se aplică ud pe ud pe stratul proaspăt de grund sau pe suprafaţa de grund deja întărită şi presărată, se presează şi ulterior se netezeşte cu un fier de glet din plastic sau din oţel inoxidabil. Grosimea straurilor de mortar se stabileşte cu ajutorul lerelor. Pentru obţinerea suprafeţelor etanşe sau antiderapante, stratul se sigilează conform descrierii de la punctul 2.
Înainte de o eventuală prelucrare suplimentară a mortarului, acesta trebuie grunduit, respectiv trebuiesc umplute porii cu Disboxid 463 EP-Grund SR cu adaos de cca. 2% greutate Disboxid 952 Stellmittel.

5. Strat de quarţ colorat presărat:

Suprafeţele de pardoseli se grunduiesc conform descrierilor de la punctul 1.

Se aplică o masă de şpaclu realizată din:

Disboxid 463 EP-Grund SR: 1 parte greutate
Disboxid 942 Mischquarz: 1-1,5 părţi greutate

În funcţie de rugozitatea dorită, se presară bogat suprafaţa cu Colorquarz* 0,3-0,8 mm respectiv 0,6-1,2 mm.

Consum:

Disboxid 463 EP-Grund SR: cca. 600 g/m2
Disboxid 942 Mischquarz: cca. 600-900 g/m2

Presărare

Colorquarz*: cca. 2-3 kg/m2

Se aplică o sigilare cu Disboxid 463 EP-Grund SR după îndepărtarea surplusului de nisip. Consumul de material variază în funcţie de granulaţia nisipului presărat.

Consum:

Disboxid 463 EP-Grund SR: cca. 400-900 g/m2

6. Strat Colorquarz Multilayer:

Suprafeţele de pardoseli se grunduiesc conform descrierilor de la punctul 1 şi se presară pe stratul proaspăt aplicat Colorquarz* 0,3-0,8 mm respectiv 0,6-1,2 mm.

Consum:

Colorquarz*: cca. 800 g/m2

După îndepărtarea surplusului de Colorquarz se aplică o sigilare cu Disboxid 463 EP-Grund SR şi se presară din nou cu Colorquarz* 0,3-0,8 mm respectiv 0,6-1,2 mm.

Consum:

Disboxid 463 EP-Grund SR: cca. 500 g/m2
Colorquarz*: cca. 1,5-2 kg/m2

Se aplică un strat de sigilare conform descrierii de la punctul 5.

* Sursă de aprovizionare: Euroquarz GmbH
Kirchellener Allee 53 · 46282 Dorsten
Tel. +49 (2362) 2005-0 · Fax +49 (2362) 2005-99
Internet: www.euroquarz.de 

Indicaţie: Nu este admisă depăşirea consumului de 1.000 g/m2 a materialului de sigilare.

Consum

Strat de grund

cca. 200-400 g/m2

Sigilare

cca. 250-500 g/m2 pe strat

Masă de şpaclu

pentru suporturi uniforme, uşor rugoase:

Disboxid 463 EP-Grund SR

Disboxid 942 Mischquarz

cca. 800 g/mm/m2

cca. 800 g/mm/m2

pentru suporturi neuniforme, rugoase:

Disboxid 463 EP-Grund SR

Disboxid 942 Mischquarz

Disboxid 943 Einstreuquarz

cca. 800 g/mm/m2

cca. 400 g/mm/m2

cca. 400 g/mm/m2

Strat de mortar

Disboxid 463 EP-Grund SR

Disboxid 942 Mörtelquarz

cca. 190 g/mm/m2

cca. 1,9 kg/mm/m2

Strat de quarţ colorat presărat

Disboxid 463 EP-Grund SR

Disboxid 942 Mörtelquarz

Presărare

Colorquarz 0,3-0,8 respectiv 0,6-1,2 mm

Sigilare

Disboxid 463 EP-Grund SR

cca. 600 g/m2

cca. 600-900 g/m2

 

cca. 2-3 kg/m2

 

cca. 400-900 g/m2

Strat Clorquarz Multilayer

Disboxid 463 EP-Grund SR

1. Presărare

Colorquarz 0,3-0,8 respectiv 0,6-1,2 mm

Strat intermediar

Disboxid 463 EP-Grund SR

2. Presărare

Colorquarz 0,3-0,8 respectiv 0,6-1,2 mm

3. Sigilare

Disboxid 463 EP-Grund SR

cca. 300-400 g/m2

 

cca. 800 g/m2

 

cca. 500 g/m2

 

cca. 1,5-2 kg/m2

cca. 400-900 kg/m2

Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la faţa locului. Consumul stratului de sigilare , aplicat pe straturi presărate, variează în funcţie de temperatură, metoda de aplicare, uneltele şi materialele utilizate pentru presărare.

Timpi de aşteptare

Timpii de aşteptare între etapele de lucru trebuiesc să fie de min. 8 ore şi max. 24 ore, la +20°C. În cazul timpilor mai lungi de aşteptare, trebuie şlefuită stratul aplicat (dacă nu a fost presărat cu misip) în prealabil înaintea aplicării noulul strat. Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor înalte şi se prelungeşte în cazul temperaturilor scăzute. 

Temperatura de prelucrare

Temperatura materialului, suportului şi a aerului trebuie să fie de min. +10°C şi max. +30°C. Umiditatea relativă a aerului nu are voie să depăşească 80%. Temperatura suportului trebuie să fie întotdeauna cu 3°C mai mare decât temperaturea punctului de rouă.

Timp de uscare

Poate fi mers pe vopsitorie după cca. 8 ore la +20°C şi 60% umiditate relativă a aerului, poate fi solicitat mecanic după cca. 3 zile şi este întărit integral după cca. 7 zile. La temperaturile scăzute timpii de uscare se prelungesc.

Se va proteja suprafaţa pe durata întăririi (cca. 8 ore la temperatura de +20°C) de umezeală, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Curăţarea sculelor

Sculele se curăţă imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor mai lungi de lucru, cu Disboxid 419 Verdünner.