Aplicare

Straturi suport recomandate

Toate straturile suport minerale, metalice şi şape din asfalt dur, la interior. Stratul suportul trebuie să fie portant, fix, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe cu efect separator.
Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale sintetice, se verifică dacă pot fi acoperite sau se efectuează suprafețe de încercare. Rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie în medie 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2.

Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului, astfel:
Beton şi şapele de ciment: max. 4% greutate
Şape anhidride: max. 0,5%greutate
Şape magnezite: 2-4 % greutate
Şapă de xilolit: 4-8 % greutate

Trebuie exclusă apariţia umidităţii ascendente. În cazul şapelor anhidride şi magnezite, este obligatorie existența hidroizolării. Şapele din asfalt dur trebuie să corespundă clasei de duritate < IC 15 şi nu au voie să se deformeze sub acţiunea condiţiilor date de temperatură şi solicitări mecanice.

Pregătirea suprafețelor suport

Suporturi minerale și șape din asfalt dur, la interior:
Suportul trebuie pregătit prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. Straturile vechi monocomponente şi cele bicomponente neaderente se îndepărtează. Suprafeţele sticloase şi finisajele bicomponent, rigide, se curăţă, se şlefuiesc, respectiv se sablează până când se obţine o suprafață mată, sau se grunduiesc cu Disbon 481 EP-Uniprimer. Golurile, defectele din suprafaţă se repară cu mortarele PCC din gama Disbocret®, sau cu mortare epoxidice din gama Disboxid şi se nivelează ulterior suprafaţa obţinută.
În cazul şapelor din asfalt dur, min. 75% din agregat trebuie să fie vizibil.

Suporturi metalice:
Suprafaţa metalică se pregăteşte cu măsuri corespunzătoare, de ex. curăţare (îndepărtarea grăsimilor și a coroziunii) astfel încât să corespundă cerinţelor enumerate.
Suprafeţele din oţel se sablează până la obţinerea gradului de pregătire a suprafeţei Sa 2½ conf. DIN EN ISO 12944-4 respectiv ISO 8501-1. Ulterior se îndepărtează bine praful şi se aplică imediat un prim strat de Disbon 476 EP-RollSchicht CR.

Modul de preparare

Masa de bază se amestecă și se adaugă întăritorul. Se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.). Se toarnă într-un alt recipient curat şi se omogenizează din nou.

Raportul de amestec

Masă de bază : Întăritor = 88 : 12 părți greutate.

Procedeul de aplicare

Produsul poate fi aplicat cu rola cu lungimea scurtă sau medie a firului. Produsul are caracteristici tixotrope, poate fi aplicat în straturi cu grosimi mai mari.

Compoziția straturilor

1. Strat de grund
Suporturile minerale se grunduiesc cu Disboxid 462 EP-Siegel pentru umplerea porilor. Suporturile rugoase se egalizează cu mase de şpaclu (amestec de grund cu nisip de cuarț). În funcţie de solicitări, ca și alternativă pot fi utilizate următoarele produse:
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 461 EP-Filler Neu
Pentru informaţii detaliate, se vor consulta fişele tehnice ale produselor.
Suporturile din asfalt nu trebuie grunduite în mod special. În cazul pardoselilor de asfalt rugoase sau sablate, primul strat poate fi aplicat ca o masă de şpaclu confecţionat din Disbon 476 EP-RollSchicht CR şi cca. 20% greutate Disboxid 942 Mischquarz.

2. Compoziția straturilor pentru solicitări mecanice medii (neted)
Se aplică primul strat de Disbon 476 EP-RollSchicht CR după min. 16 şi max. 24 ore. Aplicarea următorului strat trebuie efectuat după max. 24 ore.

3. Compoziția straturilor pentru solicitări mecanice medii (antiderapant)
Se execută conform descrierilor de la punctul 2 cu diferența că, primul strat se presară cu Disboxid 943 Einstreuquarz, respectiv Disboxid 944 Einstreuquarz, sau granit cu granulație de 0,5-1,0 mm pe întreaga suprafaţă, proaspăt aplicată. Ziua următoare se îndepărtează nisipul neaderent și se aplică stratul final de Disbon 476 EP-RollSchicht CR, se întinde uniform cu ajutorul unei raclete din cauciuc și ulterior se finisează cu rola, în cruce.

Compoziţia straturilor pentru solicitări mecanice ridicate (numai pe suporturi minerale)
Se toarnă pe stratul de grund presărat un strat de mortar autonivelant confecţionat din:
Disboxid 464 EP-Decksiegel, 100% greutate și
Disboxid 942 Mischquarz, 50% greutate
şi se întinde uniform cu o racletă din cauciuc dur, cu dinți. După cca. 10 minute, se elimină aerul din stratul proaspăt aplicat, cu ajutorul unei role cu ţepi. Pentru informaţii detaliate se va consulta fişa tehnică nr. 464. În final, suprafaţa se vopseşte cu Disbon 476 EP-RollSchicht CR, conform descrierilor de la punctele 2 sau 3.

Compoziţia straturilor pentru solicitări mecanice extreme (numai pe suporturi minerale)
Se confecţionează mortarul din
Disboxid 462 EP-Siegel, 1 parte greutate
Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 părţi greutate
Liantul din găleata de 5 kg este potrivit pentru prepararea a 2 saci de 25 kg de Disboxid 946 Mörtelquarz. Se introduce nisipul Disboxid 946 Mörtelquarz în malaxor şi se adaugă liantul omogenizat în timpul funcţionării mixerului. Amestecul obţinut se omogenizează bine timp de 3 minute. Mortarul se aplică ud pe ud pe stratul de grund proaspăt aplicat sau pe stratul de grund presărat şi întărit, se compactează şi ulterior se nivelează cu racletă din plastic sau din oţel inoxidabil.

Pentru informaţii detaliate se va consulta fişa tehnică nr. 462. Ulterior se şpăcluieşte suprafaţa cu Disbon 476 EP-RollSchicht CR cu adaos de 1-2% greutate agent de tixotropizare Disboxid 952 Stellmittel. Al doilea strat se aplică cu rola. Pentru obţinerea unei suprafeţe antiderapante se presără Disboxid 943 Einstreuquarz în stratul al doilea şi ulterior se aplică un strat final cu Disbon 476 EP-RollSchicht CR.

Consum

Finisaj aplicat cu rola

Suprafață netedă

cca. 500 g/m2 pe strat

Suprafață antiderapantă

Primul strat cca. 500 g/m2

Presărare: cca. 3 kg/m2

Disboxid 943 (R 11 V4), sau Disboxid 944 (R 11 V6), sau granit 0,5-1,0 mm (R 11 V4)

Al doilea strat cca. 600-700 g/m2

Masă de șpaclu (pe suporturi din asfalt)

Disbon 476 EP-RollSchicht CR

Disboxid 942 Mischquarz

cca. 1.400 g/mm/m2

cca. 280 g/mm/m2

Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la fața locului. Consumul de material la aplicarea sigilării, pe suprafeţe presărate, variază în funcţie de temperatură, modalitatea de aplicare, uneltele utilizate şi materialele utilizate pentru presărare.

Durata de prelucrabilitate

Cca. 35 de minute la temperatura de +20°C și 60 % umiditate relativă a aerului. Temperaturile ridicate scurtează, temperaturile scăzute prelungesc timpul de găleată.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
 Min. +10°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă. 

Timpii de așteptare

Timpii de aşteptare între etapele de lucru trebuie să fie de min. 12 şi max. 24 ore, la +20°C.
În cazul timpilor mai lungi de aşteptare, suprafața trebuie şlefuită în prealabil înainte de aplicarea noului strat. Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai mari şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai scăzute.

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul prelucrării) după cca. 12 ore și poate fi solicitat mecanic și chimic după cca. 7 zile.
La temperaturi mai scăzute, timpii de uscare se prelungesc. Pe durata întăririi (cca. 12 ore la +20°C) suprafața se va proteja împotriva umidității, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu Disboxid 419 Verdünner.