Indicații

Avize

Certificate actuale la cerere.

Curățare și întreținere

Aspectul nobil a suprafeţei necesită o curăţare şi întreţinere periodică. Pentru păstrarea valorii acoperirii, se vor monta elemente de glisare din pâslă, sub picioarele meselor şi a scaunelor. Mobilierul şi alte obiecte de amenajare se vor monta cu grijă, pentru evitarea loviturilor şi zgârieturilor, nu vor fi împinse pe suprafaţă ci întotdeauna se vor ridica pentru mutarea lor. În cazul utilizării scaunelor cu role (de ex. scaune pentru birouri), se vor utiliza numai role moi.
Pentru evitarea murdăririi cu nisip sau impurităţi, se vor monta preşuri în zonele de acces. În funcţie de solicitări, trebuie efectuate 1-2 curăţări de bază pe an în domeniul comercial, cu o sigilare ulterioară, pentru păstrarea aspectului nobil a suprafeţei. Între aceste operaţiuni de întreținere, este obligatorie efectuarea curăţărilor periodice cu o soluţie de curăţat. Suprafeţele mătuite pot fi eventual lustruite. Prin această operaţiune se prelungesc considerabil intervalele de timp între curăţările de bază.
Din cauza faptului că nu sunt corespunzătoare toate procedeele şi produsele de curăţare a pardoselilor, este recomandată în fiecare caz curăţarea unei suprafeţe parţiale ca mostră. Este indicată aplicarea unei sigilări de întreţinere pe finisaj înainte de utilizare (de ex. Pflegedispersion B 250 de la Fa. TANA-Chemie GmbH, Mainz). Pot apărea probleme de aderenţă în cazul utilizării altor sigilări de întreţinere. Este indicată efectuarea unor mostre.
Pentru curăţarea de bază se poate utiliza de ex. produsul Grundreiniger GR 10 de la Fa. TANA-Chemie GmbH, Mainz. Curăţarea de întreţinere se efectuează cu soluţii de întreţinere adecvate. Se vor respecta indicațiile generale cu privire la curățarea și întreținerea pardoselilor realizate cu produse din gama Disbon. 

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Produs recomandat numai aplicatorilor profesioniști.

Masa de bază:
Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi uşor cu multă apă şi săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Conține legături epoxidice. Poate provoca reacții alergice. A se respecta indicațiile din fișa cu datele de securitate a producătorului.

Întăritor:
Nociv în caz de înghiţire. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi uşor cu multă apă şi săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Conține 3-Aminoetilenă-3,5,5-trimetil-ciclohexilamină, 4,4-Izoprpilidendiofenol. Informații suplimentare – A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Dezafectare 

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide și întărite se dezafectează ca resturi de vopsele ce conțin solvenți sau alte substanțe periculoase. Resturile neîntărite se dezafectează ca deșeuri speciale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 130 g/l COV.

Giscode

RE 1

Alte informatii

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

 

08

 

DIS-422-101936 EN 13813: 2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

Normativul EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă și șape - Mortare de şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerinţe” (Ianuarie 2003) stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice.
Produsele care corespund cu normativul menționat mai sus, trebuie să dispună de marcaj CE.

Asistenta tehnica

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Centru suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro