Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Produs destinat exclusiv utilizării profesionale.

Provoacă iritarea pielii. Poate provoca reacții alergice la nivelul pielii. Provoacă iritarea gravă a ochilor. Cu efect toxic asupra organismelor acvatice, cu efect pe termen lung. A se evita deversarea accidentală în mediul înconjurător. A se evita contactul cu ochii, pielea, sau îmbrăcămintea. A se utiliza echipament de protecție personală. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi uşor cu multă apă şi săpun. Conținutul/ambalajul se vor preda unui centru de dezafectare a deșeurilor. Conține legături epoxidice. Poate provoca reacții alergice.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile de material, lichide sau întărite se dezafectează ca resturi de vopsele cu conținut de solvenți, sau alte substanțe periculoase. Resturile neîntărite se dezafectează ca deșeuri speciale.

Giscode

RE 1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport Tehnic 

Tel.:    0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro