Indicații

Avize

1-1177     Aprecierea din p. d. v. al directivelor alimentare
                Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

1-1183     Verificarea calităţilor antiderapante R12 V6
                Institutul sindicatului profesional St. Augustin

1-1184     Verificarea calităţilor antiderapante R12 V8
                Institutul sindicatului profesional St. Augustin

1-1194     Verificarea posibilităţii de deco-ntaminare conf. DIN 25415, cap. 1
                Universitatea de specialitate, Aachen

1-1197     Verificarea comportamentului în caz de incendiu cf. DIN EN 13501 Cfl-s1
                Institutul de verificare Hoch, Faldungen

Curăţare şi întreţinere

Se vor respecta indicaţiile generale Disbon pentru curăţarea şi întreţinerea pardoselilor.

Indicaţii de pericol şi sfaturi de securitate (valabil la data imprimării).

Produs destinat numai aplicării profesionale.

Masa de bază: Este iritant în cazul contactului cu ochii sau pielea. Are efect toxic asupra organismelor acvatice, poate avea efect dăunător pe termen lung în cazul deversării în ape. Se va evita contactul cu pielea. La contactul cu ochii se va spăla imediat cu multă apă şi se cere sfatul medicului. În cazul contactului cu pielea se spală bine cu multă apă şi săpun. A nu se deversa în canalizare, ape sau sol. Se va purta echipament corespunzător de protecţie (mănuşi, ochelari şi mască de protecţie) la aplicarea produsului. Produsul se utilizaeză numai în zone bine aerisite. Conţine legături epoxidice. A se respecta indicaţiile producătorului (vezi fişa tehnică de securitate).

Întăritor: Are efect dăunător sănătăţii în cazul inhalării, îngerării şi contactului cu pielea. Poate cauza iritaţii. Este posibilă formarea sensibilităţii în urma contactului repetat cu pielea. Se depozitează bine etanşat, inaccesibil copiilor. La contactul cu ochii se va spăla imediat cu multă apă şi se cere sfatul medicului. Se va purta echipament corespunzător de protecţie (mănuşi, ochelari şi mască de protecţie) la aplicarea produsului. În caz de accident sau al deteriorării stării de sănătate, se va cere imediat ajutorul medicului (se va arăta eticheta dacă este posibil). Produsul se utilizaeză numai în zone bine aerisite.

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare.
Resturile de material: se amestecă masa cu întăritorul, se lasă să s eîntărească şi se dezafectează ca resturi de vopsele. 

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV al acestui produs (categoria A/j)

500 g/l (2010).
Acest produs conţine max. 300 g/l COV.

Cod de dezafeczare

RE 1

Indicaţii suplimentare

Vezi fişa tehnică de securitate.
La prelucrarea materialului trebuiesc respectate indicaţiile de prelucrare Disbon pentru protecţia clădirilor.

Marcajul CE DIN EN 13813

Normativul DIN EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerinţe” stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la acoperire pardoselilor interioare. Această normă conţine şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice.
Produsele care corespund normei mai sus numite, sunt prvăzute cu marcajul CE. Marcarea se efectuează pe ambalaj şi într+un document adecvat marcajului CE, ce poate fi accesat pe internet pe www.caparol.de.

Suport tehnic

În acest document nu pot fi prezentate toate suporturile şi acoperirile întâlnite în practică. În cazul în care se prelucrează straturi suport, care nu sunt prezentate în această fişă tehnică, este necesară să luaţi legătura cu departamentul tehnic. Vă stăm la dispoziţie să vă ajutăm cu sfaturi detaliate şi specifice cazului Dvs. individual. 

Serviciul suport clienţi

Tel.: 0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro