Aplicare

Straturi suport corespunzătoare

Toate suporturile minerale. Suportul trebuie să fie portant, fix, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe separatoare.

Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale plastice, se verifică dacă pot fi acoperite, sau se efectuează suprefeţe de încercare.

Rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie ≥1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2.

Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru:

Beton şi şapele de ciment: max. 4% greutate
Şapă anhidride:max. 0,5%greutate
Şapă magnezite: 2-4 % greutate
Sapă de xilolit: 4-8 % greutate

Trebuie evitată posibilitatea apariţiei umidităţii ascendente în cazul şapelor anhidride şi magnezite, este obligatorie efectuarea hidroizolaţiilor.

Pregătirea stratului suport

Suportul trebuie pregătit prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. În golurile, defectele din suprafaţă se introduce Disbocret®-PCC-Mörtel sau mortare epoxidice Disboxid.

Pregătire

Se introduce întăritorul în masa de bază. Se omogenizează bine cu un malaxor la viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la obţinerea unei nuanţe omogene, fără dungi. Se toarnă într-un alt recipient şi se omogenizează din nou.

În cazul pigmentării, primul pas este introducere pastei de nuanţare Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste (1 tub la 25 kg Disboxid 963 EP-Multi) şi se amestecă înainte d eintroducerea întăritorului.

Raport de amestec

Masa de bază : Întăritor = 2 : 1 părţi greutate.
Masa de bază : Întăritor = 1,8 : 1 părţi volum.

Durata de prelucrabilitate

Cca. 20 min. la temperatura de +20°C şi umiditatea relativă a aerului de 60%. Temperaturile mai mari scurtează, temperaturile mai mici prelungesc durata de prelucrabilitate.

Procedeul de aplicare

În funcţie de destinaţie produsul poate fi aplicat cu racletă din cauciuc, bidinea, rolă cu lungime medie a părului sau fier de glet.

Construcţia straturilor

Strat de grund:

Se toarnă materialul omogenizat pe suprafaţă şi se distribuie uniform cu ajutorul racletei din cauciuc. Se prelucrează ulterior cu o rolă cu lungime medie a părului sau cu o perie pentru evitarea apariţiei zonelor lucioase.

În cazul suporturilor slab absorbante şi produsul nuanţat poate fi utilizat ca grund, prin diluarea cu max. 15% greutate Disboxid 419 Verdünner. În acest caz trebuie asigurată o aerisire suficientă. Stratul de grund, proaspăt aplicat, se presară cu nisip după nevoie.

Suprafeţele antiderapante aplicate cu rola şi straturile de mortare se presară cu Disboxid 943/944 Einstreuquarz.
Pentru acoperiri antiderapante care se aplică cu rola şi mortarele se presară cu Disboxid 943/944 Einstreuqiarz.
Straturile autonivelante aplicate prin şpăcluire se presară cu Disboxid 942 Mischquarz.
Stratul de grund nepresărat trebuie să fie acoperit după 8-24 ore de la aplicare.

Sigilare:

Se aplică materialul în 1-2 etape de lucru conform descrierii de la „Strat de grund”. Pentru obţinerea suprafeţelor antiderapante se presară stratul proaspăt cu Disboxid 943/944 Einstreuquarz sau alte materiale adecvate ca de ex. Durop, aşchii de granit sau carbură de siliciu, în funcţie de rugozitatea dorită a suprafeţei.

Masă de şpaclu:

Suporturi uniforme, uşor rugoase:

Se realizează masa de şpaclu din:

Disboxid 963 EP-Multi: 1 parte greutate
Disboxid 942 Mischquarz: 1,5 părţi greutate

Suporturi neuniforme, rugoase:

Se realizează masa de şpaclu din:

Disboxid 963 EP-Multi: 1 parte greutate
Nisip de quarţ: 1.5 părţi greutate
(Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz amestecat 1 : 1)

Se toarnă masa de şpaclu pe suprafaţa grunduită. Se distribuie uniform cu fierul de glet. Ulterior se elimină aerul cu ajutorul rolei cu ţepi. Stratul de şpaclu se presară în funcţie de necesitate.
Suporturile foarte poroase şi rugoase se grunduiesc cu Disboxid 963 EP-Multi înainte de aplicarea stratului din masă de şpaclu.

Acoperire structurată:

După introducerea într-un nou recipient, se introduce 3% greutate Disboxid 952 Stellmittel în timpul omogenizării materialului. Materialul tixotropizat se toarnă pe suprafaţa grunduită sau şpăcluită şi se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete din cauciuc, cu dinţi (dinţi triunghiulari, 2 mm)*. Ulterior se roluieşte suprafaţa cu o rolă grosolană de Moltopren (pori – Ø cca. 2 mm) prin mişcări încrucişate.

Indicaţie: Pentru obţinerea unei nuanţe uniforme nuanţa suprafeţei grunduite sau şpăcluite trebuie să fie acelaşi cu nuanţa finală dorită a suprafeţei. 

* Aceste sunt nişte recomandări. Mărimea dinţilor depinde de rezistenţa la uzură a racletei, temperatură, gradul de umplere şi proprietăţile suportului. Valorile exacte se stabilesc prin efectuarea unor încercări la faţa locului.

Mortar autonivelant:

După introducerea într-un alt recipient a materialului, se adaugă nisip de quarţ în timpul funcţionării mixerului, conform tabelului alăturat. Mortarul autonivelant astfel obţinut se toarnă pe suprafaţa grunduită sau şpăcluită şi se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete din cauciuc tare, cu dinţi (dinţi triunghiulari, min. 5 mm)*. După un timp de aşteptare de cca. 10 minute se elimină aerul cu ajutorul unei role cu ţepi.

În cazul temperaturilor sub +15°C poate fi necesară reducerea cantităţii de nisip de quarţ adăugat.

Indicaţie: În funcţie de temperatură şi gradul de umplere pot fi vizibile urmele rolei cu ţepi în stratul final, în cazul luminii laterale.

Mortar presărat:

După introducerea materialului într-un alt recipient se adaugă 150% greutate Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm) în timpul funcţionării mixerului. Mortarul autonivelant astfel obţinut se toarnă ca strat presărat pe suprafaţa grunduită presărată sau şpăcluită şi se distribuie cu ajutorul unei raclete din cauciuc tare, cu dinţi.
Stratul proaspăt se presară ulterior pe întreaga suprafaţă cu Disboxid 943 Einstreuquarz (0,3-0,8 mm), respectiv cu Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7-1,2 mm). După întărirea stratului presărat se îndepărtează surplusul de nisip.
Se aplică un strat roluit de Disboxid 963 EP-Multi cu adaos de Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste. Consumul depinde de calitatea antiderapantă dorită, conform tabelului alăturat.

Strat de mortar:

Pardoseala se grunduieşte conform descrierilor de la „Strat de grund”.

Se realizează mortarul din:

Disboxid 963 EP-Multi: 1 parte greutate
Disboxid 946 Mörtelquarz: 10 părţi greutate

Nisipul de mortar se introduce într-un mixer şi liantul amestecat se introduce în mixer în timpul funcţionării acestuia şi se omogenizează bine timp de 3 minute.
Mortarul se aplică ud-pe-ud pe stratul proaspăt de grund sau pe suprafaţa de grund deja întărită şi presărată, se presează şi ulterior se netezeşte cu un fier de glet din plastic sau din oţel inoxidabil. Grosimea straturilor de mortar se stabileşte cu ajutorul lerelor.
Pentru obţinerea suprafeţelor etanşe sau antiderapante, stratul se sigilează conform descrierii de la punctul 2.
Înainte de o eventuală prelucrare suplimentară a mortarului, acesta trebuie grunduit, respectiv trebuiesc umplute porii cu Disboxid 963 EP-Multi cu adaos de cca. 2% greutate Disboxid 952 Stellmittel.

Consum

Strat de grund**

cca. 200-400 g/m2

Sigilare**

cca. 250-350 g/m2 pe strat

Masă de şpaclu

pentru suporturi uniforme, uşor rugoase:

Disboxid 963 EP-Multi

Disboxid 942 Mischquarz

 

 

cca. 660 g/mm/m2

cca. 1.000 g/mm/m2

pentru suporturi neuniforme, rugoase:

Disboxid 963 EP-Multi

Disboxid 942 Mischquarz

Disboxid 943 Einstreuquarz

 

cca. 660 g/mm/m2

cca. 500 g/mm/m2

cca. 500 g/mm/m2

Strat structurat**

Disboxid 963 EP-Multi

Disboxid 952 Stellmittel

 

cca. 500-600 g/m2

cca. 15-18 g/m2

Mortar autonivelant**

Grosime 1 mm

Disboxid 963 EP-Multi

Quarzsand Geba

 

 

cca. 900 g/mm/m2

cca. 360 g/mm/m2

Grosime 1,5-3 mm

Disboxid 963 EP-Multi

Disboxid 942 Mischquarz

 

cca. 900 g/mm/m2

cca. 900-1.350 g/mm/m2

Pentru aspect pretenţios

Disboxid 963 EP-Multi

Disboxid 942 Mischquarz

Quarzsand Geba

 

cca. 900 g/mm/m2

cca. 450 g/mm/m2

cca. 450 g/mm/m2

Grosime > 3 mm

Disboxid 963 EP-Multi

Disboxid 942 Mischquarz

 

cca. 900 g/mm/m2

cca. 1.350 g/mm/m2

Mortar presărat**

Grosime 2 mm

Disboxid 963 EP-Multi

Disboxid 942 Mörtelquarz

 

 

cca. 900 g/mm/m2

cca. 1350 g/mm/m2

Presărare

Disboxid 943/944 Einstreuquarz

 

cca. 5-6 kg/m2

Sigilare antiderapantă*

Disboxid 963 EP-Multi

 

cca. 500-800 g/m2

Mortare/Scafe**

Disboxid 963 EP-Multi

Disboxid 946 Mörtelquarz

 

cca. 190 g/mm/m2

cca. 1,9 kg/mm/m2

*   Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la faţa locului.
** Adaos de pigment: La 25 kg de liant se adaugă un tub la 800 g de Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste. Sunt posibile diferenţe de nuanţă de la stratul de grund datorită diferitelor materiale de umplere şi cantităţilor acestora.

Timpi de aşteptare

Timpii de aşteptare între etapele de lucru trebuiesc să fie de min. 8 ore şi max. 24 ore, la +20°C. În cazul timpilor mai lungi de aşteptare, trebuie şlefuită suprafaţa în prealabil înaintea aplicării noulul strat, în cazul în care acesta nu a fost presărat. Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor înalte şi se prelungeşte în cazul temperaturilor scăzute.

Temperatura de prelucrare

Temperatura materialului, suportului şi a aerului trebuie să fie de min. +10°C şi max. +30°C. Umiditatea relativă a aerului nu are voie să depăşească 80%. Temperatura suportului trebuie să fie întotdeauna cu 3°C mai mare decât temperaturea punctului de rouă.

Timp de uscare

Poate fi mers pe vopsitorie după cca. 8 ore la +20°C şi 60% umiditate relativă a aerului, poate fi solicitat mecanic după cca. 3 zile şi este întărit integral după cca. 7 zile. La temperaturile scăzute timpii de uscare se prelungesc.
Se va proteja suprafaţa pe durata întăririi (cca. 8 ore la temperatura de +20°C) de umezeală, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Curăţarea uneltelor

Uneltele se curăţă imediat după utilizare sau în cazul pauzelor mai lungi de lucru, cu Disboxid 419 Verdünner.