Indicații

Avize

1-1092     Aviz al comisiei de supraveghere a execuţiei construcţiilor

Aviz OS 8

1-1094     Aviz al comisiei de supraveghere a execuţiei construcţiilor

Aviz OS 13

1-1105     Aviz al comisiei de supraveghere a execuţiei construcţiilor

                Aviz OS 11a nou

                Polymer-Institut, Flörsheim

1-1106     Aviz UV OS 11a nou

Polymer-Institut, Flörsheim

1-1107     Aviz al comisiei de supraveghere a execuţiei construcţiilor

                Aviz OS 11b nou

                Polymer-Institut, Flörsheim

1-1108     Aviz UV OS 11b nou

Polymer-Institut, Flörsheim

1-1192     Verificarea comportamentului în caz de incendiu cf. DIN EN 13501 Bfl-s1

Institut de verif. Hoch, Fladungen

Indicaţii de pericol şi sfaturi de securitate (valabil la data imprimării).

Produs destinat numai aplicării profesionale.

Masa de bază: Inflamabil. Este iritant în cazul contactului cu ochii sau pielea. Este posibilă formarea sensibilităţii în urma contactului repetat cu pielea. Are efect toxic asupra organismelor acvatice, poate avea efect dăunător pe termen lung în cazul deversării în ape. Se va depozita ferit de surse de foc – fumatul interzis. Se va evita inhalarea vaporilor rezultate. . Se va evita contactul cu pielea. La contactul cu ochii se va spăla imediat cu multă apă şi se cere sfatul medicului. În cazul contactului cu pielea se spală bine cu multă apă şi săpun. A nu se deversa în canalizare, ape sau sol. Se va purta echipament corespunzător de protecţie (mănuşi, ochelari şi mască de protecţie) la aplicarea produsului. În cazul ventilării insuficiente se va utiliza aparat de protecţie respiratorie. Conţine legături epoxidice. A se respecta indicaţiile producătorului (vezi fişa tehnică de securitate).

Întăritor: Are efect dăunător sănătăţii în cazul inhalării, îngerării. Poate cauza iritaţii. Este posibilă formarea sensibilităţii în urma contactului repetat cu pielea. Are efect toxic asupra organismelor acvatice, poate avea efect dăunător pe termen lung în cazul deversării în ape. Se depozitează bine etanşat, inaccesibil copiilor. La contactul cu ochii se va spăla imediat cu multă apă şi se cere sfatul medicului. A nu se deversa în canalizare, ape sau sol. Se va purta echipament corespunzător de protecţie (mănuşi, ochelari şi mască de protecţie) la aplicarea produsului. În caz de accident sau al deteriorării stării de sănătate, se va cere imediat ajutorul medicului (se va arăta eticheta dacă este posibil). Produsul se utilizaeză numai în zone bine aerisite.

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare.

Resturile de material lichide sau întărite se dezafectează ca resturi de vopsele cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV al acestui produs (categoria A/j)

550 g/l (2007) / 500 g/l (2010).

Acest produs conţine max. 310 g/l COV.

Cod de dezafeczare

RE 2

Indicaţii suplimentare

Vezi fişa tehnică de securitate.

La prelucrarea materialului trebuiesc respectate indicaţiile de prelucrare Disbon pentru protecţia clădirilor.

Marcajul CE DIN EN 13813

Normativul DIN EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerinţe” (ianuarie 2003) stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la acoperire podelelor interioare. Această normă conţine şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice. Produsele care corespund normei mai sus numite, sunt prvăzute cu marcajul CE.

Marcajul CE conf. DIN EN 1504-2

DIN EN 1504-2 „Produse şi sisteme pentru protecţia elementelor de susţinere din beton – cap. 2: Sisteme de protecţie a suprafeţelor din beton” stabileşte cerinţele asupra procedeului de protecţie a suprafeţei. Pentru utilizarea în Germania în domeniul elementelor de structuri de rezistenţă sunt valabile suplimentar şi alte norme. Corespondenţa se certifică prin însemnarea găleţilor cu litera Ü. Acesta se certifică mai departe prin sistemul de avizare a conformităţii 2+, cu controale şi verificări atât din partea producătorului cât şi din partea instituţiilor recunoscuţi de verificare (Notified Body).

În cazul în care produsele conforme cu DIN EN 1504-2 sunt utilizate în domenii solicitate mecanic, acestea trebuie să corespundă şi cerinţelor DIN EN 13813.

Suport tehnic

În acest document nu pot fi prezentate toate suporturile şi acoperirile întâlnite în practică. În cazul în care se prelucrează straturi suport, care nu sunt prezentate în această fişă tehnică, este necesară să luaţi legătura cu departamentul tehnic. Vă stăm la dispoziţie să vă ajutăm cu sfaturi detaliate şi specifice cazului Dvs. individual.

 

Centru suport tehnic

Tel.:0800.800.600

E-mail: tehnic@caparol.ro