Aplicare

Suporturi recomandate

Șape de beton și de ciment.

Suportul trebuie să fie portant, fix, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe cu efect separator.
Rezistența al compresiune a stratului suport trebuie să fie > 25 N/mm2.

Rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie în medie ≥ 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2. Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului:
Beton şi şapele de ciment  : max. 4% greutate (metoda CM)
Metodele de verificare pentru valorile prezentate conform DAfStb, Directiva pentru Reparații Capitolul 3.

În cazul în care există posibilitatea apariției umidității ascendente, grunduirea trebuie efectuată astfel încât să se închidă porii suprafeței. În această situație, de asemenea în cazul în care produsul se utilizează ca grund în cadrul sistemului OS 8, rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi finisată, trebuie să fie în medie ≥ 2,0 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,5 N/mm2.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. Gradul de curățare/îndepărtare a straturilor neaderente depinde de presiunea de lucru și de tipul și cantitatea materialului abraziv aplicat. Șlefuirea este permisă numai pe zone reduse, la margini, excepție fiind frezarea cu cap diamantat.
Se va ține cont de fișa de lucru DEB a KH-0/U și de fișa de lucru DEB KH3* de asemenea de Tabelul 2.5 din Directiva Protecția și Reparația Construcțiilor din Beton, Cap. 2 a “Comitetului German pentru beton armat”.
Finisajele epoxidice rigide se curăță bine, se şlefuiesc, respectiv se sablează până când se obţine o suprafaţă mată, fără urme de soluții de întreținere, sau alte substanțe.
Golurile, defectele din suprafaţă se repară cu mortarele din gama Disbocret®-PCC, sau cu mortarele epoxidice din gama Disboxid.
Materialele siliconice nu pot fi utilizate înainte și pe durata aplicării materialului, în caz contrar acestea vor influența negativ calitate suprafețelor obținute.

* Asociația Federală Șape și Finisaje, 53842 Troisdorf-Oberlar, Germania.

Modul de preparare

Se omogenizează bine masa de bază și se adaugă întăritorul. Se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.). Se toarnă într-un alt recipient curat şi se omogenizează din nou și se adaugă eventual cantitatea de nisip (pentru mase de șpaclu). Produsul nu se aplică direct din ambalajul original. Procesul de întărire are loc prin poliadiție, din acest motiv este foarte importantă respectarea raportului de amestec.

Opțional, pentru accelerarea întăririi respectiv pentru reducerea timpilor de așteptare, se pot adăuga 2 ambalaje de Disboxid 903 EP-Rapid la un ambalaj de 30 kg de Disboxid 461 EP-Filler Neu. Acceleratorul se introduce în întăritor și se omogenizează foarte bine. Doar după această etapă, produsul rezultat se va adăuga la masa de bază. Utilizarea acceleratorului Disbon 903 EP-Rapid are accentuează predispoziția la îngălbenire, depășirea cantității maxime recomandate va rezulta un finisaj casant și la formarea de carbamați.

Raport de amestec

Masă de bază : Întăritor = 82 : 18 părți greutate.

Procedeu de aplicare

În funcţie de destinaţie, poate fi aplicată cu racleta din cauciuc, rola cu lungime medie a firului, sau cu fierul de glet.

Compoziția straturilor

Strat de grund
Materialul omogenizat se toarnă pe suprafaţa pardoselii şi se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete din cauciuc. Ulterior, pentru evitarea apariţiei zonelor lucioase, suprafața se prelucrează cu o rolă cu lungime medie a firului. În cazul suporturilor puternic absorbante poate fi necesară aplicarea unui strat suplimentar de grund. Stratul de grund trebuie finisat în maxim 24 de ore. În cazul unor timpi de așteptare mai lungi, grundul proaspăt aplicat se presară ușor cu Disboxid 943 Einstreuquarz. Dacă grundul se acoperă ulterior cu straturi sau mortare autonivelante, acesta se presară mai întâi cu  Disboxid 943 Einstreuquarz, în cazul finisării cu mortare, se presară cu Disboxid 944 Einstreuquarz (a se citi fișa tehnică a produsului utilizat pentru finisare). Grundul nepresărat trebuie acoperit în termen de 8-24 de ore.

Masă de șpaclu

Suporturi cu rugozitate de maxim 1,0 mm (măsurată prin metoda nisip-suptafață*):

Se realizează masa de şpaclu din
Disboxid 461 EP-Filler Neu, 1 parte greutate
Disboxid 942 Mischquarz, 0,6 părţi greutate

Suporturi cu rugozitate de peste 1,0 mm (măsurată prin metoda nisip-suptafață*):

Se realizează masa de şpaclu din
Disboxid 461 EP-Filler Neu, 1 parte greutate
Disboxid 942 Mischquarz, 1 parte greutate

Masa de şpaclu se toarnă pe suprafaţa grunduită și se distribuie uniform cu fierul de glet (cu lățime maximă de 60 cm). Ulterior se elimină aerul cu ajutorul rolei cu ţepi. Stratul din masa de șpaclu se presară în funcţie de necesitate.

Rețineți: Pentru straturile suport adecvate, de asemenea consumurile în cazul aplicării în sistemul OS 8 V, se va consulta fișa de sistem Disboxid Parkhaus-System OS 8 V.

Consum

Strat de grund

cca. 400 g/m2

Presărare strat de grund

Disboxid 943 Einstreuquarz

 

cca. 800 g/m2

Sigilare

cca. 250 - 500 g/m2 pe strat

Masă de șpaclu*

Pentru suporturi uniforme, ușor rugoase

cu rugozitate de max. 1 mm:

Disboxid 461 EP-Filler Neu

Disboxid 942 Mischquarz

 

 

 

cca. 1000 g/mm/m2

cca. 600 g/mm/m2

Pentru suporturi neuniforme, rugoase

cu rugozitate de peste 1 mm:

Disboxid 461 EP-Filler Neu

Disboxid 942 Mischquarz

 

 

cca. 1000 g/mm/m2

cca. 1000 g/mm/m2

Presărare masă de șpaclu

Disboxid 943 Einstreuquarz

 

cca. 1,5 kg/m2

* Consumul poate varia în funcție de temperatura, metoda de aplicare, uneltele utilizate și materialele de presărare folosite. Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la faţa locului. 

Durata de prelucrabilitate

Cca. 35 min. la temperatura de +20°C şi 60% umiditatea relativă a aerului. La utilizarea acceleratorului Disboxid 903 EP-Rapid, timpul de găleată se scurtează până la 20 de minute. Temperaturile mai mari scurtează, temperaturile mai mici prelungesc durata de prelucrabilitate (vezi tabelul de mai jos).

Durata de prelucrabilitate la temperaturi diferite

Temperatura

Durata de prelucrabilitate

+10°C

cca. 60 minute

+20°C

cca. 15 minute

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +10°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă. 

Timpi de aşteptare

Timpii de aşteptare între straturi trebuie să fie de min. 14 şi max. 24 ore la o temperatură de +20°C. La depășirea timpilor de așteptare, se impune șlefuirea suprafeței anterior aplicate, în cazul în care aceasta nu a fost presărată cu nisip (la șlefuire trebuie evitată îndepărtarea stratului de grund). La utilizarea acceleratorului Disboxid 903 EP-Rapid, suprafața trebuie finisată în max. 12 de ore.

Timpi de așteptare la utilizarea acceleratorului Disboxid 903 EP-Rapid

Ambalaj Disboxid 461 EP-Filler Neu

Nr. ambalaje la 0,5 L de Disboxid 903 EP-Rapid

La +10°C

La +20°C

30 kg

-

28 ore

14 ore

30 kg

1 ambalaj

15 ore

5 ore

30 kg

2 ambalaje

12 ore

3,5 ore

Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai mari şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai scăzute.
Pe durata întăririi suprafața se va proteja împotriva umidității, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul finisării) după cca. 14 ore, mecanic după cca. 3 zile și este întărit în întregime după cca. 7 zile. Temperaturile reduse prelungesc timpii de uscare. Temperaturile ridicate, respectiv utilizarea acceleratorului Disboxid 903 EP-Rapid scurtează timpii de uscare.

Curăţarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu Disboxid 419 Verdünner.