Indicații

Indicaţii de pericol și sfaturi de securitate, Giscode și dezafectare, de asemenea COV și marcajul CE pentru componentele individuale ale sistemului:
Se vor consulta fișele tehnice aferente:

Disboxid 420 E.MI Primer
DisboPUR 305
Disbothan 446 PU-Klarschicht

Avize

Informații actuale la cerere.

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.:    0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro