Indicații

Indicații de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data imprimării)

Produs recomandat numai aplicatorilor profesioniști.

Componenta A (masa de bază):
Nu este o substanță / un amestec periculos.

Componenta B (întăritor):
Poate provoca reacții alergice la nivelul pielii. Poate irita căile respiratorii. Nociv în cazul inhalării.
A se utiliza numai în zone bine ventilate. A se evita deversarea accidentală în mediul înconjurător. Se va utiliza echipament de protecție adecvată. ÎN CAZUL INGERĂRII: Se apelează medicul, sau Institutul Național de Sănătate Publică. 
LA CONTACTUL CU PIELEA: Se spală cu multă apă și săpun. LA CONTACTUL CU OCHII: Se spală cu grijă cu apă, timp de câteva minute. Se îndepărtează lentilele de contact dacă este cazul. Se spală în continuare.
Conține: homopolimer de 1,6-diisocianatohexană (Nr. CAS 28182-81-2).

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile de material: se amestecă masa de bază cu întăritorul, se lasă să se întărească și se dezafectează ca resturi de vopsele. Resturile neîntărite se dezafectează ca deșeuri speciale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 35 g/l COV.

Giscode

PU 40

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.

Suport Tehnic

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. 
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Centru suport tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro