Aplicare

Straturi suport recomandate

Şape din beton, ciment, asfalt tare, de asemenea vopsitorii compatibile rigide sau elastice. Suportul trebuie să fie portant, fix, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe separatoare.
Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale sintetice, se verifică dacă pot fi acoperite, sau se efectuează suprafețe de încercare.
Rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie ≥1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată trebuie să fie de cel puţin 1,0 N/mm2.
Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului (beton şi şapele de ciment max. 4% greutate). Trebuie exclusă apariţia umidităţii ascendente. Şapele din asfalt tare trebuie să corespundă min. clasei de duritate IC 40 şi nu este permisă deformarea acestora sub efectele temperaturilor şi solicitărilor mecanice existente.

Pregătirea stratului suport

Stratul suportul trebuie pregătit prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. Straturile monocomponente şi cele bicomponente fără aderenţă se îndepărtează.
Suprafeţele sticloase şi cele de materiale bicomponente tari, se curăţă, se şlefuiesc, respectiv se sablează până când se obţine o suprafață mată sau se grunduiesc cu Disbon 481 EP-Uniprimer.
Straturile elastice aderente se curăţă.

Indicaţie: Pentru determinarea aderenţei straturilor pe bază de poliesteri, înainte de aplicarea produsului, trebuie efectuate suprafeţe de probă.

În cazul şapelor din asfalt tare, trebuie să fie vizibil min. 75% din fondant după pregătirea suprafeţei.
Golurile, defectele din suprafaţă se repară mortare Disbocret®-PCC sau mortare epoxidice Disboxid şi se nivelează ulterior suprafaţa obţinută.

Pregătirea materialului

Materialul este gata preparat pentru utilizare. Se va omogeniza bine înainte de utilizare. Produsul poate fi diluat cu max. 5-10% numai în cazul în care este aplicat ca strat de grund. Pentru diluare se va folosi exclusiv numai produsul Disbocolor 499 Verdünner. În cazul utilizării altor produse este posibilă apariţia efectelor ireparabile de aderenţă. Conţinutul ambalajului se va folosi în întregime, în caz contrar se formează o peliculă pe suprafaţa materialului. Materialul deja întărit nu mai poate fi utilizat nici dacă se diluează.

Procedura de aplicare

În funcţie de destinaţie, poate fi aplicată cu fierul de glet, cu o rolă Mohair sau cu rolă cu păr scurt rezistentă la solvenţi.

Construcția straturilor

Strat de grund

Suporturi minerale normal absorbante

Se grunduiesc cu Disbothan 449 PU-Deckschicht diluat cu 5-10% Disbocolor 499 Verdünner. Produsul se va aplica într-un strat subţire şi se va distribui uniform cu ajutorul unei role Mohair.

Suporturi minerale foarte poroase, rugoase:

Se grunduiesc cu Disboxid 420 E.MI Primer. Timpii de aşteptare până la următoarea operaţie de lucru sunt min. 12, max. 24 de ore.

Asfalt tare:

Asfaltul tare se grunduieşte cu Disbon 481 EP-Uniprimer. Timpii de aşteptare până la următoarea operaţie de lucru sunt min. 16 ore, max. 3 de zile.

Straturile de acoperire vechi, rigide:

Se şlefuiesc/sablează până la obţinerea unei suprafeţe mate și se grunduiesc cu Disbon 481 EP-Uniprimer.

Straturile de acoperire vechi, elastice:

Se acoperă direct după curăţarea stratului suport.

Strat intermediar şi final

Se aplică materialul într-un strat gros cu ajutorul unei role cu păr scurt.
În cazul renovărilor pe straturi de acoperire intacte, de regulă este de ajuns aplicarea unui singur strat de material.

Decorarea suprafeţelor

Se va presăra Disboxid 948 Color-Chips în stratul final proaspăt aplicat. Suprafaţa astfel decorată și uscată, se va sigila neted sau antiderapant cu Disbothan 446 PU-Klarschicht (vezi fişa tehnică nr. 446).

Consum

Strat de grund

Suporturi minerale normal absorbante

Disbothan 449 PU-Deckschicht

Disbocolor 499 Verdünner

cca. 150-200 g/m2

cca. 10-20 ml/m2

Suporturi minerale foarte poroase, rugoase

Disboxid 420 E.MI Primer

cca. 300 g/m2

Asfalt tare, straturile de acoperire vechi rigide

Disbon 481EP-Uniprimer

cca. 150 g/m2

Strat intermediar şi final

Disbothan 449 PU-Deckschicht

cca. 400-500 g/m2/strat

Sigilare finală pe Disboroof 412 Dachschicht

Disbothan 449 PU-Deckschicht

cca. 400-500 g/m2

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la faţa locului.

 

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, stratului suport şi a aerului ambiental:

Cel puțin +5°C şi max. +30°C.
A nu se aplica pe timp de ploaie, în condiții de pericol de îngheț sau pe straturi suport foarte încălzite. Umiditatea relativă a aerului trebuie să fie între 35% și 80%. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna cu 3°C mai mare decât temperatura punctului de rouă.

Timpii de așteptare

Timpul de aşteptare între etapele de lucru trebuie să fie de min. 6 ore, la o temperatură de +20°C, Intervalul de timp specificat se scurtează în cazul temperaturilor mai mari şi se prelungeşte în cazul temperaturilor scăzute.

Uscarea/Timpul de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi o umiditate relativă a aerului de 60%: se poate călca/revopsii după cca. 6 ore, poate fi solicitat mecanic după cca. 3 zile şi este întărit integral după cca. 7 zile.
La temperaturi mai scăzute, timpii de uscare se prelungesc. Pe durata întăririi (cca. 6 ore la temperatura de +20°C) suprafața se va proteja de umezeală, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Curățarea instrumentelor de lucru

Instrumentelor de lucru se curăţă imediat după utilizare sau în cazul pauzelor mai lungi de lucru, cu Disbocolor 499 Verdünner.