Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta un echipament de respirație corespunzător. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. A nu se arunca la canalizare. Toxic pentru organismele din sol. Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. 

În conformitate cu Regulamentul European 528/2012 acest produs este definit ca un "articol tratat" (nu un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 1,2 – benzizotiazolinona – 3 (2H) – onă,  2 – metil -2H  - izotiazolină – 3 - onă.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca și deșeuri de vopsele pe bază de apă, se lasă să se întărească,  iar resturile uscate de material sunt evacuate ca  vopsele întărite sau gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/e): 130 g/l (2010).
Acest produs conţine max. 30 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-KH01

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro