Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Elementele de construcție din lemn nevopsite ce sunt stabile dimensional, cele cu stabilitate dimensional limitată și cele instabile dimensional. Suprafețele trebuie să fie curate, portante, uscate și fără substanțe de separare. Umiditatea lemnului stabil dimensional nu trebuie să depășească 13% iar umiditatea lemnului instabil și cu stabilitate dimensională limitată 15%. Respectați principiile constructive în protecția lemnului. Acestea reprezintă premisele obținerii unei protecții de durată a lemnului cu ajutorul materialelor de finisare.

Pregătirea suprafețelor

Suprafețele din lemn se șlefuiesc în direcția fibrei, se curăță temeinic și se îndepărtează corpurile străine de ex. rășina. Canturile ascuțite se netezesc (vezi și fișa BFS nr. 18).

Instrucțiuni de aplicare

Strat suport

Utilizare

Pregătire strat suport

Impregnare

Grunduire

Strat

intermediar

Strat final

elementele constructive din lemn instabile sau cu stabilitate dimensională limitată

exterior

BFS nr. 18

       Caparol

HolzschutzGrund+

Capacryl

Holz-IsoGrund1)

Capadur Color

Wetterschutzfarbe

Capadur Color

Wetterschutzfarbe

sau

Caparol AquaLasur+

elementele constructive din lemn stabile dimensional

exterior

BFS nr. 18

Caparol

HolzschutzGrund+

Capacryl

Holz-IsoGrund1)

Capacryl PU-Vorlack sau Capacryl PU-

Gloss / PU-Satin

Capacryl PU-Gloss/PUSatin

sau Caparol AquaLasur+

1) Pe lemnului cu conţinut de materiale colorante solubile în apă, se aplică întotdeauna Capacryl Holz-IsoGrund, pe noduri 2 straturi.

Consum

Cca. 80-100 ml/m² pe strat, în funcție de absorbție. Pentru eficacitate maximă în protecția lemnului recomandăm un consum minim de 120-140 ml/m2. Valorile de consum sunt orientative, acestea diferă în funcţie de suprafață și de tipul de strat suport. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura pentru material, aer și strat suport:
Minim + 5°C.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului

Uscat la atingere

Se poate revopsi

după … ore

2

24

La temperaturi mai scăzute și umiditate a aerului crescută, timpul de uscare se prelungește.

Curăţarea uneltelor

Se spală cu apă, imediat după utilizare