Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Diluare

Dacă este necesar, exclusiv cu Caparol AF-Verdünner.

Instrucțiuni de aplicare

În funcţie de natura stratului suport, se aplică unul sau două straturi, „ud pe ud”, cu pensula sau prin pulverizare. Pe suprafețele slab sau neuniform absorbante ce necesită totuşi o consolidare, se poate aplica AmphiSilan-Putzfestiger diluat cu max. 10% Caparol AF-Verdünner. Grundul nu are voie să formeze peliculă lucioasă. Suprafeţele grunduite cu AmphiSilan-Putzfestiger se vor lăsa să se usuce bine înaintea aplicării altor materiale (la o temperatură de +20°C se vor păstra cel puţin 12 ore; în cazul temperaturilor mai scăzute acest timp se prelungeşte, eventual chiar cu mai multe zile).

Consum

Cca. 150-200 ml/m², în funcţie de natura și gradul de absorbţie a suportului.
Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:
Se poate aplica şi pe îngheţ, în cazul în care suprafaţa este uscată şi fără gheaţă.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore.
Temperaturi mai scăzute prelungește timpul de uscare, chiar de ordinul zilelor.

Unelte

Se preferă aplicarea cu pensule rezistente la solvenţi, prin pensulare energică. La aplicarea prin pulverizare se vor folosi aparatele Airless adecvate. Nu se va folosi instalații de pulverizat cu aer comprimat deoarece se pot forma amestecuri explozive.

Aplicare Airless Unghi de pulverizare: 60°
Duză: 0,029"
Presiune la pulverizare: 50-60 bar
Curățarea echipamentului se face cu white spirit.