Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. 

Pregătirea suprafeței

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 2 N/mm2:
Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol.

Tencuieli pe bază de ghips din grupa de mortare PIV/rezistența minimă la compresiune con-form DIN EN 13279 de minim 2 N/mm2:
Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund sau Ca-paSol. Tencuiala pe bază de ghips cu strat de sinter se șlefuiește, se îndepărtează praful și se apli-că un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcții din ghips: Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau Caparol-Tiefgrund TB. Pe plăcile foarte compacte, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Caparol-Haftgrund.

Plăci de ghips (plăci de ghips-carton): Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. Suprafețele de ghips (șpăcluite cu materiale pe bază de ghips) se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. Vezi fișa BFS nr. 12.

Beton: Se elimină eventualele resturi de substanțe decofrante, precum și substanțele făinoase, ni-sipoase.

Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Acoperiri portante: Suprafețele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Su-prafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Acoperiri fără capacitate portantă: Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele netede, slab absorban-te, se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase res-pectiv absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei: Se spală bine suprafața îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent: Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafețe afectate de mucegai: Mucegaiul sau infestarea fungică se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund și se lasă să se usuce. Se aplică un strat de grund în funcție de tipul și natura suportului. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folo-sesc vopselele Fungitex-W, Indeko-W sau FungiStop-W. Se vor respecta reglementările și dispoziții-le legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime: Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant, și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund. Pe suprafețele puternic contaminate folosiți vopseaua de izolare Aqua-inn Nº1.

Mici defecte: După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Instrucțiuni de aplicare

Se aplică nediluat. Se poate dilua cu max. 5% apă sau CapaSol în vederea reglării consistenței ma-terialului pentru aplicare.

Consum

Pe suprafețe netede, cca 125 ml/m2. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător. Con-sumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru strat suport şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 6 ore.
În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

Caparol TopGrund EG se poate aplica cu rola, pensula sau cu aparate de pulverizare.

Aplicare Airless
Unghi de pulverizare: 40-50°
Duză: 0,017-0,019"
Presiune la pulverizare: 150-180 bar

Curățarea uneltelor

Se spală cu apă, imediat după utilizare.

Indicații

TopGrund EG este destinat numai pentru a prelungi timpul de prelucrabilitate a finisajelor. Nu îl utilizați ca promotor/punte de aderență.

Pentru evitarea suprapunerilor vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud pe ud. Pentru a-și păstra proprietățile specifice, Caparol TopGrund EG se amestecă numai cu CapaSol, coloranți CaparolColor și AmphiColor®. Nu se amestecă cu alte materiale.