Pigmentabile diluabile cu apă
CapaGrund Universal
Grund cu tehnologie SolSilan ca pregătire preliminară aplicării de vopsele pe bază de dispersie, pe bază de răşini siliconice, pe bază de dispersie silicatică şi de răşini polimerizate. Reduce riscul apariției de eflorescențe alcaline pe tencuiala minerală nouă.
Caparol Weissgrund
Grund pentru vopsele de dispersie sintetică şi vopsele de dispersie silicatică, aplicabil la interior.
Amphisilan-Grundierfarbe
Grund special ca punte de aderență în pregătirea suprafețelor pentru aplicarea vopselelor pe bază de rășină siliconică. Aplicare economică și fără a crea ceață în sistem Nespri-TEC.
Putzgrund
Grund-vopsea special, diluabil cu apă, cu rol de creștere a aderenței, destinat aplicări pe suprafeţe minerale portante, interioare şi exterioare.
ProjektGrund
Grund-vopsea special, destinat aplicări pe suprafeţe minerale, interioare şi exterioare
Sylitol-Minera
Grund cuarţos şi stat final pe bază silicatică pentru interior şi exterior - conform DIN 18363, paragraf 2.4.1.
AquaSperrgrund
Grund de izolare pentru interior, diluabil cu apă, cu proprietăţi excelente de aderenţă.
Filtergrund grob
Grund izolator pentru interior, ecologic, utilizat împotriva petelor de nicotină, apă, funingine şi grăsime, înaintea finisării cu produse structurate.
Capadecor® DecoGrund
Capadecor® DecoGrund pentru lazuri decorative și finisaje structurate la interior.
TopGrund EG
Grund special pigmentat alb, aplicabil în strat subțire, pentru optimizarea timpului de aplicare a finisajelor.