Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicații de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Acest produs este nociv pentru organismele acvatice, cu efect de durată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La lucrările de șlefuire a se folosi filtru de praf P2. Pe durata aplicării și uscării se va asigura o aerisire bună. A se evita consumul de alimente, băuturi și fumatul pe durata aplicării produsului. La contactul cu ochii sau pielea a se spăla imediat cu apă din abundență. A nu se deversa în canalizare, în pânza freatică sau în sol. Curățarea uneltelor se va face imediat după utilizare cu apă și săpun. Substanța de acoperire este puternic alcalină, din acest motiv ochii și pielea se vor proteja de eventualii stropi de material. Zonele adiacente suprafeței prelucrate se vor acoperi. Stropii căzuți accidental pe suprafețe lăcuite, sticlă, ceramică, metal sau piatră naturală se vor spăla imediat cu apă.

Dezafectare

Doar recipientele goale se dau spre reciclare. Resturile de materiale lichide se vor dezafecta ca și vopsele pe bază de apă, iar resturile de material întărit se evacuează ca deșeu menajer sau moloz.

Compatibilitate cu alte produse

A nu se amesteca cu alte produse. La aplicare se vor respecta prevederile DIN 18363, VOB, cap.C.

Date privind siguranța / Simboluri de risc la transport:

A se consulta fișa de siguranță a produsului.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 12 g/l COV.

Cod GIS

M-SF01 F

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro

Indicații de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Acest produs este nociv pentru organismele acvatice, cu efect de durată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La lucrările de șlefuire a se folosi filtru de praf P2. Pe durata aplicării și uscării se va asigura o aerisire bună. A se evita consumul de alimente, băuturi și fumatul pe durata aplicării produsului. La contactul cu ochii sau pielea a se spăla imediat cu apă din abundență. A nu se deversa în canalizare, în pânza freatică sau în sol. Curățarea uneltelor se va face imediat după utilizare cu apă și săpun. Substanța de acoperire este puternic alcalină, din acest motiv ochii și pielea se vor proteja de eventualii stropi de material. Zonele adiacente suprafeței prelucrate se vor acoperi. Stropii căzuți accidental pe suprafețe lăcuite, sticlă, ceramică, metal sau piatră naturală se vor spăla imediat cu apă.

Dezafectare

Doar recipientele goale se dau spre reciclare. Resturile de materiale lichide se vor dezafecta ca și vopsele pe bază de apă, iar resturile de material întărit se evacuează ca deșeu menajer sau moloz.

Compatibilitate cu alte produse

A nu se amesteca cu alte produse. La aplicare se vor respecta prevederile DIN 18363, VOB, cap.C.

Date privind siguranța / Simboluri de risc la transport:

A se consulta fișa de siguranță a produsului.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 12 g/l COV.

Cod GIS

M-SF01 F

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro