Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pregătirea stratului suport:

Flancurile (colţurile) plăcilor trebuie să fie curate şi fără substanţe separatoare. Resturile uscate de mortar adeziv se îndepărtează.

Consum:

Aceste valori sunt orientative. Consumul exact depinde de formatul plăcilor, lăţimea rosturilor şi adâncimea acestora, se stabileşte prin efectuarea unor mostre la faţa locului.

Temperatura de prelucrare:

Pe durata aplicării şi uscării, temperatu-ra pentru suprafaţa suport şi mediu tre-buie să fie mai mare de +5°C. Nu se va aplica sub efectul direct al soarelui, la vânt puternic ceaţă sau umiditate relativă ridicată a aerului.

Uscare/Timp de uscare:

Este uscat la suprafaţă după 24 de ore la temperatura de +20°C şi 65 % umidi-tate. Este uscat în profunzime după 2-3 zile.

Curăţirea sculelor:

Imediat după utilizare, cu apă.

Pregătirea materialului:

Se introduc cca. 2,5-3,0 L apă într-un recipient curat, şi se amestecă cu conţi-nutul unui sac de 25 de kg până ce se obţine un mortar uşor umed, fără aglo-merări.

Aplicarea produsului:

Mortarul de rostuit se aşează pe mistrie şi se introduce în rost cu ajutorul unei gletiere de rostuit, cu lăţime adecvată. Se gletuieşte aplicând o presiune uşoa-ră. Eventualele urme de material ce au rămas pe plăci, se îndepărtează înainte de uscare, cu ajutorul unei perii.