Regulamentul oficial al concursului

"Promotia Vopseşti mai mult... cu Caparol"

Secţiunea 1. Organizatorul concursului 1.1. Organizatorul concursului “Vopseşti mai mult…cu Caparol”- 2016, este S.C. DAW BENŢA România S.R.L. (numită în prezentul regulament “DAW BENŢA”), cu sediul central în Sâncraiu de Mureş, Str. Principală nr. 201, judeţul Mureş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş de pe lângă Tribunalul Târgu Mureş cu nr. J26/88/2001, CUI RO13673670, retezentată legal de administrator Remus Aurel Benţa. 1.2. Concursul “Vopsesti mai mult…cu Caparol’’- 2016 (numit în prezentul regulament “Concursul”), se va desfășura în perioada 1 Aprilie – 30 Septembrie 2016, urmând a fi organizat și desfășurat pe întreg teritoriul României. 1.3. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial și legislației aplicabile în România. În conformitate cu prevederile O.G. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața, republicată, Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.caparol .ro, începând cu data de 1 Aprilie 2016 şi până la încheierea concursului. Secţiunea 2. Aria de desfasurare a concursului 2.1. Concursul “Vopseşti mai mult …cu Caparol’’ – 2016 se desfasoară pe întreg teritoriul României. 2.2. Perioda de desfăşurare a promoţiei: 1 Aprilie – 30 Septembrie 2016. Extragerile cu premii:
    - 19 August 2016 – Tranşa I
        - 10 Seturi Zugrav
        - 3 Aparate Spider - șlefuitor pereți și tavane
        - 2 Aparate Storch Airless LP 500 F     - 21 Noiembrie 2016 – Tranşa II
        - 10 Seturi Zugrav
        - 3 Aparate Spider - șlefuitor pereți și tavane
        - 2 Aparate Storch Airless LP 500 F Secţiunea 3. Condiţii de participare la Concurs 3.1. Pot participa la Concurs toți membrii Caparol Club. Persoanele care doresc să devină membrii Caparol Club, au posibilitatea să se înscrie în Clubul Caparol, la cerere, şi în perioada desfăşurarii Concursului (în intervalul 1 Aprilie - 30 Septembrie 2016). 3.2. Participarea la acest Concurs implică acceptarea prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament precum şi posibilitatea folosirii în scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor şi materialelor filmate cu câştigătorii fără nici un fel de plată aferentă. Secţiunea 4. Mecanismul Campaniei 4.1. Membrii Caparol Club care achiziționează produse Caparol, reprezentând un target trimestrial în valoare de 10.000 Ron (fara TVA) sunt înscriși automat în Concurs. 4.2. Pentru a participa la tragerea la sorți, membrii Caparol Club trebuie să trimită facturile pentru achiziția de produse Caparol la adresa: DAW BENŢA Romania SRL, Sâncraiu de Mureş, str. Principală, nr. 201. DAW BENȚA va verifica valoarea facturilor și va evidenția valoarea produselor care reprezintă obiectul concursului. Toți meșterii care vor acumula achiziții de produse Caparol, în valoare de minim 10.000 Ron (fara TVA), trimestrial,vor fi automat înscriși la tombola cu premii (Tranşa I,Tranşa II). 4.3. Înscrierea în concurs. Pentru a participa la concurs meșterul trebuie să facă dovada de membru Caparol Club şi să efectueze achiziţii de produse Caparol, de valorile exprimate la secţiunea 4.1,4.2. 4.4. Acest concurs funcționeaza în paralel cu mecanismul principal de acordare a premiilor trimestriale Caparol Club. Secţiunea 5.Premiile şi acordarea acestora 5.1. Premiile campaniei sunt:
    - 20 Seturi Zugrav
    - 6 Aparate Spider - șlefuitor pereți și tavane
    - 4 Aparate Storch Airless LP 500 F 5.2. Premiile vor fi acordate astfel:
Tranșa I:
    - 10 Seturi Zugrav
    - 3 Aparate Spider - șlefuitor pereți și tavane
    - 2 Aparate Storch Airless LP 500 F La finalul trimestrului II/ 2016, respectiv în cursul lunii iulie 2016, se vor centraliza dovezile de achiziţie primite până la data de 30 iunie 2016 și se vor valida participanții la tombolă. Prin extragerea electronică din baza de date (care va avea loc în data de 19 august 2016), conținând toți participanții înscriși și validați se vor desemna câștigătorii Tranșei I. Aceştia vor fi anunţaţi şi vor intra în posesia premiilor conform secţiunii 6 şi 7 a prezentului regulament. Tranșa II:
    - 10 Seturi Zugrav
    - 3 Aparate Spider - șlefuitor pereți și tavane
    - 2 Aparate Storch Airless LP 500 F La finalul trimestrului III/ 2016, respectiv in luna octombrie 2016, se vor centraliza dovezile de achiziție primite până la data de 30 septembrie 2016 și se vor valida participanții la tombolă. Prin extragerea electronică din baza de date (care va avea loc în data de 21 noiembrie 2016), conţinând toți participanții înscriși și validați se vor desemna câștigătoriiTranșei II. Aceştia vor fi anunţaţi şi vor intra în posesia premiilor conform secţiunii 6 şi 7 a prezentului regulament. Secţiunea 6. Notificarea premiilor 6.1. Organizatorul va face public numele câștigătorilor și premiile acordate pe Site-ul www.caparol.ro. Fiecare câștigător va fi anunțat pin SMS sau prin e-mail cu privire la premiul câștigat în maxim 7 zile calendaristice de la extragere. Premiile se acordă prin tragere la sorți din totalul înscrierilor înregistrate și validate până la 30 iunie 2016, respectiv, 30 septembrie 2016. 6.2. Premiile dobândite în urma extragerii la sorţi din cadrul Concursului nu se pot transfera unei alte persoane de către DAW BENȚA şi nu pot fi transformate în bani. Fiecare participant poate câștiga un singur premiu în fiecare din cele 2 tranşe. 6.3. Dacă vreunul din câştigători este invalid, sau premiul nu este revendicat, se va organiza o a doua extragere pentru premiile rămase. Secţiunea 7. Predarea premiilor 7.1. Câștigători, vor fi contactaţi de DAW BENŢA pentru a-şi ridica premiul printr-un apel telefonic sau prin e-mail. În cazul în care potențialii câștigători nu raspund la telefon, aceştia vor fi apelati de 3 ori în ziua respectivă, precum și de 3 ori în ziua următoare, dupa care premiul pe care l-a câștigat va fi trimis la destinație prin intermediul Reprezentantului Caparol din zonă. În situația în care Reprezentantul Caparol nu reușește să contacteze telefonic sau personal câștigătorul în termen de 30 de zile de la extragere, câștigatorul va putea ridica premiul de la sediul DAW BENȚA în maxim 45 de zile de la extragere. În cazul nerespectării termenului, câștigătorul pierde premiul, acesta fiind realocat la extragerea următoare. 7.2. DAW BENŢA va suporta o singură dată cheltuielile de transmitere a premiului, în condiţiile în care din vina sa sau a partenerilor a apărut o greşeală în expedierea premiului. 7.3.Premiile vor fi predate pe baza unui Proces Verbal de predare primire care va conţine datele personale ale beneficiarului şi o copie după buletin. Secţiunea 8. Taxe şi impozite 8.1. DAW BENŢA se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 227/2015 privind impozitul pe venit. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului. Secţiunea 9. Soluţionarea litigiilor 9.1. În cazul unor potenţiale litigii apărute între DAW BENŢA şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Secţiunea 10. Prelucrarea datelor personale 10.1. În conformitate cu legislaţia aplicabilă, DAW BENŢA are obligaţia să facă publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestei Campanii. Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Campaniei şi îşi exprimă acordul ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a DAW BENTA. Prin înscrierea în Clubul Caparol și achiziția de produse Caparol, membrii Caparol Club iși exprimă acordul față de prevederile prezentului regulament. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi. 10.2. Prin prezentul Regulament, DAW BENŢA se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, DAW BENŢA, se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. De asemenea, la cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa companiei DAW BENŢA, Str. Principală nr. 201, Sâncraiu de Mureş, Judeţul Mureş, România, Compania se obligă:     - să confirme, în mod gratuit solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, pentru o solicitare pe an;
    - să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    - să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;
    - să respecte normele legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Participanţii la Campanie în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justiţiei (art.18). 10.3. Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii participanţilor/câştigătorilor în vederea acordării premiilor, scopuri statistice, promoţionale, de informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă e-mail, sau alte mijloace de comunicare) cu privire la acţiunile „Clubului Caparol” sau cu privire la alte acţiuni ale DAW BENȚA ce se vor desfăşura în viitor. Compania S.C. DAW BENŢA România S.R.L. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu numărul 26103. Secţiunea 11. Regulamentul Oficial al concursului 11.1.Regulamentul Oficial al acestui concurs este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata lui, pe site-ul www.caparol.ro.